Sistem upravljanja investicijama
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Sistem upravljanja investicijama

Sistem upravljanja investicijama • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Sistem upravljanja investicijama je program posebno kreiran da pomogne u automatizaciji proizvodnih aktivnosti kako bi se osiguralo efikasno upravljanje tekućim ekonomskim i investicionim aktivnostima preduzeća.

Sistem upravljanja investicijama pomaže u razvoju ne samo regulatornog okvira za upravljanje svim investicionim procesima, već i grupisanju konstantnog toka investicija i praćenju svakog pojedinačno.

Sa sistemima za upravljanje investicijama, moći ćete da rešavate probleme ne samo u formiranju investicionih programa i aplikacija, već i da kontrolišete njihovu implementaciju, izvršenje projektnih planova i troškove koje ima preduzeće.

Automatizovani sistem će vršiti opsežno praćenje i generisati izveštaje o rezultatima realizacije projekata sa ulaganjima, uz očuvanje stečenog iskustva u projektantskim rešenjima i kreiranje arhivske baze za njih.

Zahvaljujući sistemima za upravljanje investicijama, ne samo da možete generisati analitičke izveštaje i pratiti sve investicione procese, već i pratiti poštovanje obaveza koje proizilaze iz ugovora o ulaganju i realizaciju investicionih planova.

Sa sistemom upravljanja investicijama, Vaš investicioni proces će biti izgrađen na način da zaposleni u kompaniji, prilikom izvođenja svih svojih radnji, prate jasan redosled i striktno poštuju odobrene norme, a ceo tok rada će biti izgrađen po metodologiji. jedinstveno i jedinstveno, uzimajući u obzir objedinjene pokazatelje projekata.

Koristeći sistem upravljanja investicijama, ne samo da ćete objediniti granice projekta i koristiti iste izvore ekonomskih podataka, već ćete takođe naučiti da ne prelazite budžet i pojednostavite put odobrenja da biste završili posao na vreme.

Sa automatizovanim sistemima, ne samo da ćete jasno definisati granice projekta i detaljno ih planirati, već ćete takođe izabrati efikasne metode za prilagođavanje projekta.

Zahvaljujući sistemu upravljanja investicijama, moći ćete brzo i ekonomično rješavati zadatke kao što su formiranje i odobravanje finansijskih aplikacija i programa, odobravanje investicionog budžeta, kao i kontrola realizacije programa, uzimajući u obzir troškovi nastali tokom njegove implementacije.

Koristeći sisteme za upravljanje investicijama, ne samo da ćete razviti sisteme upravljanja za pravac akumulacije i njegove pojedinačne komponente, u odnosu na zadatke i specifičnosti vašeg preduzeća, već ćete takođe moći da postignete zaista impresivne efekte od realizacije vaših investicionih aktivnosti. . .

Radeći u programu upravljanja investicijama, moći ćete pravovremeno odgovoriti na sva odstupanja i poboljšati kvalitet procesa upravljanja u vašoj kompaniji, blagovremeno dobijajući ažurne podatke o realnoj cijeni objekata uloženog kapitala, predviđajući obim kapital za povraćaj i procenu uticaja promena u finansijskom programu na očekivanu vrednost tarife...

Uz automatizaciju sistema upravljanja, biće vam mnogo lakše da donosite informisane upravljačke odluke o izboru najpogodnijih projekata, kreirate neophodan mehanizam za olakšavanje prolaska procedura odobravanja kroz programe i imate pristup operativnim informacijama o promociji poslovni procesi prema aplikacijama i investicionim programima.

Sposobnost integracije projekata industrijskog finansiranja sa projektnim aktivnostima kompanije.

Automatizacija glavnih elemenata sistema upravljanja investicijama, u vidu regulisanja interakcije sa eksternim investitorima i pokretanja odabranih projekata.

Izrada baze podataka o osnovnim karakteristikama objekta ulaganja, proizvodnim procesima tokom upravljanja, organizacionoj strukturi i radnoj dokumentaciji.

Primjena metodologije za ocjenu efektivnosti i kontrole izvršenja projekta i finansijskih troškova.

Razrada i sprovođenje monitoringa sa ciljem praćenja planiranih indikatora i evaluacije njihovog rezultirajućeg efekta.

Automatizacija procesa izrade pojedinačnih ekonomskih rješenja, kao i šablona projektnih dokumenata i načina popunjavanja.

Automatizacija faza proizvodnje sa ciljem značajnih ušteda u investicionim troškovima.

Automatsko održavanje imenika uloženih kapitalnih objekata, opreme i osnovnih sredstava.

Jasno razgraničenje prava pristupa sistemu za zaposlene u kompaniji, u zavisnosti od obima njihovih službenih ovlašćenja i stepena materijalne odgovornosti.

Uredno formiranje analitičkih i statističkih izvještaja.

Automatsko grupisanje projekata i hijerarhija ovlasti osoba odgovornih za donošenje finansijskih odluka.

Vršiti periodične preglede kako bi se riješilo pitanje minimiziranja mogućnosti ili rizika.

Mogućnost integracijskog rada sa dodatnom tehničkom opremom.

Čuvanje informacijskih podataka sa njihovim naknadnim arhiviranjem i mogućnošću prenošenja u drugi elektronski format.

Izrada grafikona, tabela i dijagrama pri radu sa indikatorima ulaganja.

Automatsko obračunavanje početne i rezidualne vrijednosti kapitalnih objekata i obračun njihovog povrata.

Visok stepen zaštite od opasnosti od hakovanja baze podataka sistema zahvaljujući upotrebi složene lozinke.

Pružati tehničku podršku programera, sa mogućnošću uključivanja po želji korisnika.

 


Vidi također