Automatizacija prevoza putnika
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Automatizacija prevoza putnika

Automatizacija prevoza putnika • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Dobro izvedena automatizacija prevoza putnika je neophodan posao i dugoročno i srednjoročno isplaćuje dividende. Za izvođenje automatizacije potrebno je koristiti moderan softver koji zadovoljava norme i standarde kvaliteta predviđene u oblasti logističkih usluga. Iskusan tim stručnjaka za kreiranje naprednih softverskih proizvoda, Universal Accounting System vam predstavlja uslužni softver koji može da podnese optimizaciju kancelarijskog rada u bilo kojoj špediciji i transportnoj organizaciji.

Ukoliko se sprovodi automatizacija prevoza putnika, program mora zadovoljiti određene uslove kvaliteta i nivo ponuđenih opcija. Na primjer, softver mora biti multifunkcionalan i istovremeno specijaliziran za rješavanje određenog skupa zadataka. Ovo softversko rješenje vam je skrenulo pažnju na Univerzalni računovodstveni sistem (ili jednostavno USU).

Kod automatizacije prevoza putnika, najbolje rešenje je softver naše kompanije. Prilikom korištenja ovog softvera dolazi do postepene podjele rada. Prvo između osoblja i kompjutera, a zatim i između zaposlenih u kompaniji. Uslužni program se brine za većinu rutinskih i teških zadataka koji zahtijevaju puno vremena zaposlenika da ih završe. Program se, s druge strane, savršeno nosi sa ovom vrstom zadataka. Takođe, brže i tačnije obavlja postavljene zadatke od menadžera.

Ukoliko se automatizacija knjigovodstva prevoza putnika obavi kroz program Univerzalni računovodstveni sistem, zaposleni počinju mnogo bolje da obavljaju svoje dužnosti. Svaki operater ima svoj, određeni niz zadataka koji odgovaraju njegovom profilu. On nema pristup drugim sektorima informacija koje nije ovlašten vidjeti i uređivati. Dakle, postoji podjela rada među zaposlenima. Osim toga, svaki pojedinačni menadžer je ograničen pristupom informacijama određenog formata. Stoga obično osoblje neće moći vidjeti finansijske, računovodstvene i računovodstvene izvještaje. Menadžment kompanije koja se bavi automatizacijom prevoza putnika moći će da ima neograničen pristup integritetu svih podataka.

Uslužni program za automatizaciju prijevoza putnika je zgodan i praktičan alat koji vam omogućava da povećate ukupnu efikasnost osoblja kompanije. Nakon puštanja u rad softvera za automatizaciju za logističku kompaniju, nivo povjerenja kupaca će se dramatično povećati. To je zbog visokog nivoa usluge, jer nakon početka korištenja našeg softvera nivo pružene usluge postaje znatno bolji. Osoblje ima više slobodnog vremena da pruži individualizovan pristup potrebama kupaca. Sve operacije koje se izvode u okviru kancelarijskog posla postaju efikasnije i izvode se sa većom preciznošću.

Program koji automatizuje prevoz putnika oslobađa resurse radne snage, preuzimajući većinu kalkulacija, obračuna, fakturisanja i drugih složenih procesa. Zaposlenici oslobođeni dosadnog i rutinskog posla postaju lojalniji kompaniji, imaju vremena da se razvijaju u svom profesionalnom polju i dobiju mnoge druge bonuse. Dakle, korporativna klima u kompaniji se menja na bolje, a sa njom i nivo usluge eksponencijalno raste.

Uslužni program za automatizaciju prevoza putnika iz Univerzalnog računovodstvenog sistema pomoći će štampanju svih dokumenata, kako generisanih u okviru kompleksa za logistiku, tako i uvezenih izvana. Program neće ometati uvoz informacija u standardnim formatima Office aplikacija. Uslužni program lako prepoznaje Excel i Word formate, kao i druge standardne kancelarijske aplikacije. Prevoz putnika će biti obavljen na vreme i putnici će biti zadovoljni.

Program transporta vam omogućava da pratite dostavu pošte i rute između gradova i zemalja.

Praćenje troškova kompanije i profitabilnosti svakog leta omogućit će registraciju drumskog prijevoznika u programu USU.

Logistički program omogućava praćenje isporuke robe kako unutar grada tako i u međugradskom prevozu.

Logistički softver kompanije USU sadrži skup svih potrebnih i relevantnih alata za kompletno računovodstvo.

Pratite isporuku robe pomoću naprednog USU programa, koji će vam omogućiti da održavate napredne izvještaje u raznim oblastima.

Program za dispečere omogućava praćenje vremena provedenog na svakom putovanju i kvaliteta svakog vozača u cjelini.

Program Univerzalni računovodstveni sistem za letove omogućava vam da podjednako efikasno uzmete u obzir putnički i teretni promet.

Program transporta tereta će pomoći da se olakša i opšte računovodstvo kompanije i svakog leta posebno, što će dovesti do smanjenja troškova i izdataka.

Program transporta tereta Univerzalnog računovodstvenog sistema omogućiće vam da vodite evidenciju o rutama i njihovoj isplativosti, kao i o opštoj finansijskoj situaciji kompanije.

Automatizacija logistike vam omogućava da pravilno rasporedite troškove i postavite budžet za godinu.

USU-ov program za transport tereta omogućava vam automatizaciju kreiranja aplikacija za transport i kontrolu narudžbi.

Program može pratiti vagone i njihov teret za svaku rutu.

Pratite transport tereta kroz moderan računovodstveni sistem sa opsežnom funkcionalnošću.

Program USU ima najšire mogućnosti, kao što je glavna knjiga za cijelu kompaniju, obračun svake narudžbe pojedinačno i praćenje efikasnosti pošiljatelja, obračun konsolidacije i još mnogo toga.

Program za logističara će omogućiti računovodstvo, upravljanje i analizu svih procesa logističke kompanije.

Program konsolidacije narudžbi pomoći će vam da optimizirate isporuku robe u jednom trenutku.

Lako vodite računovodstvo u logističkoj kompaniji zahvaljujući opsežnim mogućnostima i korisničkom interfejsu USU programa.

USU-ov logistički softver vam omogućava da pratite kvalitet rada svakog vozača i ukupnu dobit od letova.

Analiza zahvaljujući fleksibilnim izvještajima omogućit će ATP programu široku funkcionalnost i visoku pouzdanost.

Program za vagone omogućava praćenje transporta teretnih i putničkih letova, uz uzimanje u obzir željezničkih specifičnosti, na primjer, numeracije vagona.

Knjigovodstvo vozila u logistici možete obaviti uz savremeni softver USU.

Automatizacija transporta pomoću softvera Universal Accounting System će optimizirati potrošnju goriva i profitabilnost svakog putovanja, kao i ukupne finansijske performanse logističke kompanije.

Pratite teretni promet putem modernog softvera, koji će vam omogućiti da brzo pratite brzinu izvršenja svake isporuke i isplativost određenih ruta i pravaca.

Programi za obračun transporta omogućavaju vam da unaprijed procijenite cijenu rute, kao i njenu približnu isplativost.

Robni program će Vam omogućiti kontrolu logističkih procesa i brzine isporuke.

Ako kompanija treba da izvrši računovodstvo robe, softver kompanije USU može da obezbedi ovu funkcionalnost.

Automatizacija opterećenja pomoću programa pomoći će vam da brzo prikažete statistiku i performanse u izvještajima svakog vozača u bilo kojem periodu.

Moderni logistički programi zahtijevaju fleksibilnu funkcionalnost i izvještavanje za kompletno računovodstvo.

Za potpuno praćenje kvaliteta rada potrebno je pratiti špeditere uz pomoć softvera koji će omogućiti nagrađivanje najuspješnijih zaposlenika.

Transportni program može uzeti u obzir i teretne i putničke rute.

Svaka logistička kompanija će morati da vodi evidenciju o svom voznom parku koristeći potpuno funkcionalan sistem obračuna transporta i letova.

Program tereta će pomoći da se optimizuju troškovi unutar svake rute i prati efikasnost vozača.

Praćenje kvaliteta i brzine isporuke robe omogućava program za dispečera.

Program upravljanja saobraćajem omogućava vam da pratite ne samo teret, već i putničke rute između gradova i zemalja.

Kontrola drumskog transporta Univerzalnim računovodstvenim sistemom omogućava optimizaciju logistike i generalnog računovodstva svih ruta.

Programsko računovodstvo u logistici za modernu kompaniju je imperativ, jer čak iu maloj kompaniji omogućava optimizaciju većine rutinskih procesa.

Savremeni program transportnog knjigovodstva ima sve potrebne funkcionalnosti za logističku kompaniju.

Napredno računovodstvo transporta omogućit će vam praćenje mnogih pokretača troškova, omogućavajući vam da optimizirate potrošnju i povećate prihod.

Pratite transport tereta brzo i praktično, zahvaljujući modernom sistemu.

Najprikladniji i razumljiviji program za organizaciju transporta kompanije USU omogućit će da se posao brzo razvije.

Računovodstvo za autoprevoznike može se mnogo efikasnije obavljati korišćenjem modernog specijalizovanog softvera USU.

Automatizacija transporta je neophodna za moderno logističko poslovanje, jer će upotreba najsavremenijih softverskih sistema smanjiti troškove i povećati profit.

Poboljšano računovodstvo tereta omogućava vam da pratite vrijeme narudžbi i njihove troškove, što ima pozitivan učinak na ukupni profit kompanije.

Automatizirani sistemi upravljanja transportom omogućit će vašem poslovanju efikasnije poslovanje zahvaljujući različitim računovodstvenim metodama i sveobuhvatnom izvještavanju.

Na logističkim rutama, računovodstvo transporta pomoću programa će uvelike olakšati obračun potrošnog materijala i pomoći u kontroli vremena zadataka.

Komunalni kompleks za automatizaciju prevoza putnika iz Univerzalnog računovodstvenog sistema prepoznaje opremu kao što je web kamera.

Možete kreirati slike profila bez napuštanja radnog mjesta. Nema potrebe da vodite foto studio ili upućujete klijente i zaposlene u specijalizovani salon.

Uz podršku za web kameru i ispis dokumenata, uslužni program za automatizaciju prijenosa putnika koji rukuje putnicima i teretom može se koristiti za izgradnju konsolidirane baze korisnika.

Sa brojnim poslovnicama u različitim gradovima ili zemljama, funkcija automatizacije prevoza putnika programa objedinjavanja informacija u jedinstvenu mrežu omogućava menadžerima da rade sa svom kompletnošću informacija.

Svaki menadžer logistike koji radi na aplikaciji za automatizaciju putničkog transporta moći će brzo i korektno obavljati svoje neposredne dužnosti.

Prilikom unosa podataka u specijalizirana polja, zaposlenik dobija pomoć od aplikacije. Program Univerzalni računovodstveni sistem pruža posebnu funkciju: kada operater počne da unosi informacije u polja koja treba popuniti, aplikacija prikazuje slične fraze koje možete izabrati i ne popunjavati celo polje.

Kompleks automatizacije putničkog transporta USU jednostavan je za korištenje. Možete brzo i jednostavno dodati novog kupca i kreirati nalog za njega, koji dodaje sve potrebne informacije.

Možete priložiti skenirane slike, fotografije, dokumente i bilo koje druge datoteke na račun vašeg klijenta.

Račun nije kreiran samo za kupce. Svaki operater programa automatizacije putničkog tranzita ima lični nalog. Također, izrada vaše akademske evidencije se vrši za izvođače radova.

Softver za automatizaciju procesa kretanja putnika Univerzalnog računovodstvenog sistema pomoći će menadžerima da prate rutu prevoza putnika i razumiju kada i gdje će se vozilo nalaziti.

Osim praćenja putničkog prometa, možete raditi i sa kretanjem tereta. Svestranost softvera za automatizaciju omogućava njegovu primjenu u bilo kojoj organizaciji koja se bavi logistikom.

Prilikom automatizacije prevoza putnika potrebno je uzeti u obzir niz zahtjeva koji se nameću kompanijama koje prevoze putnike.

Uslužni program nove generacije za automatizaciju prevoza putnika iz Univerzalnog računovodstvenog sistema biće odličan pomoćnik u optimizaciji poslovnih procesa u logistici. Putnici će biti zadovoljni.

Zahvaljujući automatizaciji procesa obrade putnika, putnici će biti dopremljeni na odredišta na vrijeme.

Odabirom našeg USU uslužnog programa za automatizaciju putničkog tranzita, dobijate savršeno funkcionalan softverski paket koji će vam pomoći da premjestite putnike uz minimalne troškove.

Kompanija koja kreira napredna softverska rješenja USU vas poziva da kupite naš softver za automatizaciju ureda u oblasti logistike i potpuno besplatno dobijete dva puna sata tehničke podrške!

 


Vidi također