Program za obračun tovarnih listova
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za obračun tovarnih listova

Program za obračun tovarnih listova • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Civilizacija našeg vremena živi prema vlastitim zakonima i pravilima, koja su vođena odnosom ponude i potražnje. Nijedan preduzetnik koji nema pristup ažurnim informacijama nema priliku da dominira tržištem i ostvari značajan profit. Danas su informacije jedan od glavnih resursa za uspjeh na tržištu gdje je konkurencija žestoka i gotovo uvijek se događa. Općenito, u modernim vremenima, informacije su najvredniji resurs, s kojim možete postići vrlo visoke rezultate, čak i uz korištenje manje resursa od konkurenata koji nemaju tako uređene i strukturirane informacije. Međutim, za prikupljanje relevantnih informacija i njihovu ispravnu upotrebu, potrebno je koristiti neku vrstu softvera koji ovu funkciju obavlja na automatiziran način. Takođe, ovaj program ne treba da zavisi od brzine operatera. Ovo rješenje isporučuje iskusan tim programera informacionih tehnologija koji rade pod brendom Universal Accounting System. Proizvodi kompanije ispunjavaju najstrože zahtjeve u pogledu najvažnijih parametara, kao što su cijena i kvalitet. Za vrlo nisku cijenu korisnik dobiva kvalitetan proizvod, koji ima mnogo funkcija i radi nevjerovatno precizno i brzo. Ovaj program registracije vodiča po veličini će postati pravi i nezamjenjivi pomagač u automatizaciji poslovnih procesa unutar institucije. Napredni softver za računovodstvo tovarnog lista radi sa visokim stepenom tačnosti i pogodan je za organizacije u bilo kojoj industriji koje koriste tovarne listove. Uz njegovu pomoć postaje moguće izvršiti detaljnu i kvalitetnu kontrolu posjetitelja i zaposlenika. Svaka osoba koja ulazi u servisne prostorije je ovlaštena, prolazi proceduru registracije sa specijaliziranim pristupnim karticama. Svaka pristupna kartica je opremljena barkodom koji se automatski prepoznaje od strane ugrađenog skenera. Sve informacije o posjetima čuvaju se na hard disku personalnog računara i dostupne su za proučavanje upravi ustanove. Posjetioci ulaze u prostorije na sat, što doprinosi povećanju nivoa sigurnosti. Moderan program računovodstvenih tovarnih listova USU pomoći će u praćenju dugova prema kompaniji. Na listama ugovornih strana, partnera i kupaca svijetlim bojama će biti istaknute osobe koje nisu platile dospjeli iznos za pružene usluge ili kupljene proizvode. Tako će biti moguće smanjiti obim potraživanja prema kompaniji. Operater, po prijemu ponovljenog naloga od zakašnjelog korisnika, može mu opravdano uskratiti pružanje usluga zbog neblagovremenog plaćanja prethodno kupljene usluge. Osim toga, postaje lakše izvršiti reviziju gotovinskih dugova i bolje upravljati preduzećem. Uslužni program za kontrolu tovarnih lista prikuplja statističke pokazatelje u cijeloj kompaniji i vodi ih do posebno pripremljenog obračunskog bloka, koji se zove izvještaji. Izvršni odbori i najviši menadžment organizacije moći će da dobiju kvalitetan materijal i brzo prikupljen o stvarnom stanju kompanije. Ove statistike se pohranjuju i analiziraju u posebnoj računovodstvenoj jedinici koja se zove izvještaji. Pristup ovom modulu imaju samo ovlašteni top menadžeri kompanije, koji su u potpunosti ovlašteni da pregledaju i uređuju vitalne informacije vezane za život kompanije. Aplikacija za praćenje poštanskih vodiča će osigurati ispravan rad sa filijalama preduzeća, čak i ako se nalaze na znatnoj udaljenosti od glavnog centra. Moguće je objediniti sve različite grane u jedinstvenu informatičku mrežu koja radi na bazi internet konekcije. Ovlašćeni rukovodilac unutar organizacije imaće slobodan i potpun pristup uvidu u operativne informacije koje odražavaju stvarno stanje u instituciji. Dakle, uz prijem ažuriranih informativnih materijala, bit će moguće značajno zaobići glavne konkurente i zauzeti najbolje pozicije na tržištu. Na taj način će se nivo prihoda stalno poboljšavati i imati pozitivnu dinamiku razvoja. Uvođenje naše prilagodljive aplikacije u uredski rad potaknut će ubrzani razvoj i generirati još veći nivo prihoda. Motivacija zaposlenih će se značajno povećati, jer će zahvalni ljudi rado raditi u našem programu ulaznica. Ovaj razvoj zadovoljava najstrože zahtjeve kvaliteta. Aplikacija ne smanjuje performanse kada obrađuje velike količine dolaznih tokova podataka. Budući da je ovaj proizvod kreiran korištenjem najnaprednijih dostignuća dostupnih u području informacionih tehnologija, njegova brzina i performanse zadovoljavaju najzahtjevnije zahtjeve, a softver radi besprijekorno. Korištenje programa za praćenje tovarnih listova pomoći će prikupljanju statističkih pokazatelja koji odgovaraju na pitanje o efikasnosti korištenih marketinških alata. Svaki način promocije se analizira prikupljanjem povratnih informacija od kupaca koji su se prijavili, a koji odgovaraju na upitnik s podacima o izvoru informacija svoje kompanije. Zatim se efektivnost marketinške metode izračunava omjerom između njene cijene i broja evaluacija. Biće moguće identifikovati najbolje metode promocije i preraspodeliti sredstva u svoju korist, a neefikasni ili preskupi marketinški alati se mogu napustiti. Program transporta tereta će pomoći da se olakša i opšte računovodstvo kompanije i svakog leta posebno, što će dovesti do smanjenja troškova i izdataka. Pratite transport tereta kroz moderan računovodstveni sistem sa opsežnom funkcionalnošću. Program Univerzalni računovodstveni sistem za letove omogućava vam da podjednako efikasno uzmete u obzir putnički i teretni promet. Transportni program može uzeti u obzir i teretne i putničke rute. Računovodstvo za autoprevoznike može se mnogo efikasnije obavljati korišćenjem modernog specijalizovanog softvera USU. Automatizirani sistemi upravljanja transportom omogućit će vašem poslovanju efikasnije poslovanje zahvaljujući različitim računovodstvenim metodama i sveobuhvatnom izvještavanju. Program USU ima najšire mogućnosti, kao što je glavna knjiga za cijelu kompaniju, obračun svake narudžbe pojedinačno i praćenje efikasnosti pošiljatelja, obračun konsolidacije i još mnogo toga. Pratite teretni promet putem modernog softvera, koji će vam omogućiti da brzo pratite brzinu izvršenja svake isporuke i isplativost određenih ruta i pravaca. Moderni logistički programi zahtijevaju fleksibilnu funkcionalnost i izvještavanje za kompletno računovodstvo. Program konsolidacije narudžbi pomoći će vam da optimizirate isporuku robe u jednom trenutku. Knjigovodstvo vozila u logistici možete obaviti uz savremeni softver USU. Za potpuno praćenje kvaliteta rada potrebno je pratiti špeditere uz pomoć softvera koji će omogućiti nagrađivanje najuspješnijih zaposlenika. Kontrola drumskog transporta Univerzalnim računovodstvenim sistemom omogućava optimizaciju logistike i generalnog računovodstva svih ruta. Program transporta vam omogućava da pratite dostavu pošte i rute između gradova i zemalja. Program transporta tereta Univerzalnog računovodstvenog sistema omogućiće vam da vodite evidenciju o rutama i njihovoj isplativosti, kao i o opštoj finansijskoj situaciji kompanije. Automatizacija opterećenja pomoću programa pomoći će vam da brzo prikažete statistiku i performanse u izvještajima svakog vozača u bilo kojem periodu. Program za dispečere omogućava praćenje vremena provedenog na svakom putovanju i kvaliteta svakog vozača u cjelini. Ako kompanija treba da izvrši računovodstvo robe, softver kompanije USU može da obezbedi ovu funkcionalnost. Savremeni program transportnog knjigovodstva ima sve potrebne funkcionalnosti za logističku kompaniju. Logistički program omogućava praćenje isporuke robe kako unutar grada tako i u međugradskom prevozu. Pratite transport tereta brzo i praktično, zahvaljujući modernom sistemu. USU-ov program za transport tereta omogućava vam automatizaciju kreiranja aplikacija za transport i kontrolu narudžbi. Automatizacija transporta je neophodna za moderno logističko poslovanje, jer će upotreba najsavremenijih softverskih sistema smanjiti troškove i povećati profit. Robni program će Vam omogućiti kontrolu logističkih procesa i brzine isporuke. Poboljšano računovodstvo tereta omogućava vam da pratite vrijeme narudžbi i njihove troškove, što ima pozitivan učinak na ukupni profit kompanije. Program za logističara će omogućiti računovodstvo, upravljanje i analizu svih procesa logističke kompanije. Programsko računovodstvo u logistici za modernu kompaniju je imperativ, jer čak iu maloj kompaniji omogućava optimizaciju većine rutinskih procesa. Lako vodite računovodstvo u logističkoj kompaniji zahvaljujući opsežnim mogućnostima i korisničkom interfejsu USU programa. Najprikladniji i razumljiviji program za organizaciju transporta kompanije USU omogućit će da se posao brzo razvije. Praćenje kvaliteta i brzine isporuke robe omogućava program za dispečera. Programi za obračun transporta omogućavaju vam da unaprijed procijenite cijenu rute, kao i njenu približnu isplativost. Svaka logistička kompanija će morati da vodi evidenciju o svom voznom parku koristeći potpuno funkcionalan sistem obračuna transporta i letova. Automatizacija transporta pomoću softvera Universal Accounting System će optimizirati potrošnju goriva i profitabilnost svakog putovanja, kao i ukupne finansijske performanse logističke kompanije. Analiza zahvaljujući fleksibilnim izvještajima omogućit će ATP programu široku funkcionalnost i visoku pouzdanost. Pratite isporuku robe pomoću naprednog USU programa, koji će vam omogućiti da održavate napredne izvještaje u raznim oblastima. Na logističkim rutama, računovodstvo transporta pomoću programa će uvelike olakšati obračun potrošnog materijala i pomoći u kontroli vremena zadataka. Program upravljanja saobraćajem omogućava vam da pratite ne samo teret, već i putničke rute između gradova i zemalja. Napredno računovodstvo transporta omogućit će vam praćenje mnogih pokretača troškova, omogućavajući vam da optimizirate potrošnju i povećate prihod. Program može pratiti vagone i njihov teret za svaku rutu. Logistički softver kompanije USU sadrži skup svih potrebnih i relevantnih alata za kompletno računovodstvo. Automatizacija logistike vam omogućava da pravilno rasporedite troškove i postavite budžet za godinu. Program tereta će pomoći da se optimizuju troškovi unutar svake rute i prati efikasnost vozača. Program za vagone omogućava praćenje transporta teretnih i putničkih letova, uz uzimanje u obzir željezničkih specifičnosti, na primjer, numeracije vagona. Praćenje troškova kompanije i profitabilnosti svakog leta omogućit će registraciju drumskog prijevoznika u programu USU. USU-ov logistički softver vam omogućava da pratite kvalitet rada svakog vozača i ukupnu dobit od letova. Korištenje naprednog programa pomoći će vam da provjerite tovarne listove na najoptimalniji način. Softver ima vrlo naprednu i funkcionalnu tražilicu. Ova tražilica je opremljena mnogim filterima, pomoću kojih će biti moguće precizirati upit i izvršiti pretragu nevjerovatnom brzinom. Čak i ako korisnik ima samo jednu informaciju pri ruci, naša visokoefikasna tražilica može brzo i lako pronaći materijale koji su mu potrebni. Očigledno, što je precizniji kriterijum pretrage unesen u filtere, operater će morati da bira između manje opcija. Ali ipak, bit će moguće ukucati fragmentarne podatke, kao što su šifra narudžbe, ime pošiljaoca ili primatelja, karakteristike otpremljenog tereta, njegova cijena, težina i drugi parametri. Nakon toga, nakon što dobije informacije za pretragu, mašina će pronaći sve materijale koji odgovaraju ovom zahtjevu. Moderan program za praćenje dostavnica je informacijsko rješenje koje omogućava potpuno automatsko popunjavanje određenih vrsta dokumenata. Dovoljno je samo jednom napraviti takav dokument i koristiti ga zauvijek. Biće moguće napraviti narudžbe ili formulare pritiskom na samo jednu tipku, sve dok postoji prethodno formiran obrazac. Jedini uvjet za kreiranje istog zahtjeva u ponovljenom načinu je da se podaci dobavljača resursa poklapaju s prethodno korištenim. Ali čak i ako se koristi drugi dobavljač, možete kreirati posebne predloške za generiranje dokumenata. Svi predlošci se mogu koristiti za ubrzanje performansi u cijelom preduzeću. Svaki generisani predložak može biti dizajniran u jednom korporativnom stilu, što će omogućiti viši nivo prepoznatljivosti među partnerima institucije. Svijest o brendu će se povećati nakon što pozadina kreiranih predložaka ima ugrađen korporativni logo, a zaglavlja i podnožja će imati vaše podatke i kontakt informacije. Adaptivni program za kontrolu transportnih računa Univerzalnog računovodstvenog sistema ne počinje sa desktopa. Da biste to učinili, postoji prečica koja se nalazi na radnoj površini tokom instalacije. Operater više neće morati dugo tražiti datoteku za pokretanje u korijenskim mapama operativnog sistema, što će značajno uštedjeti rezerve radne snage. Napredni softver USU-a opremljen je dobro razvijenim paketom za lokalizaciju koji uključuje mnogo različitih jezika. Svaki jezički paket je dobro osmišljen i kreiran uz pomoć profesionalnih prevodilaca. Nećete naći smiješne greške u prijevodu i nepreciznosti, jer su se zadatka prihvatili pravi stručnjaci u svom području. Adaptivni program za kontrolu tovarnih listova radi sa globalnom internet vezom ili lokalnom mrežom. Moguće je objediniti sve poslovnice i zgrade u blizini kompanije u zajedničku informatičku mrežu. Adaptivni program za praćenje tovarnih listova opremljen je vrlo korisnom funkcijom za pravljenje rezervnih kopija informacija. Celokupna baza podataka je pohranjena na udaljenom disku, što garantuje garantovani oporavak izgubljenih informacija u slučaju oštećenja hardvera personalnog računara ili kada operativni sistem dobije nepopravljivu štetu. Utilitaristički razvoj može uporediti učinak menadžera u kompaniji. Za svakog zaposlenika postoji niz prikupljenih informacija koje odražavaju broj obavljenih zadataka i vrijeme provedeno na toj aktivnosti. Operater koji radi u programu za obračun goriva i maziva može samo ispravno popuniti izvorne materijale u softverskoj bazi podataka i nakon kompjuterske obrade primljenih informacija dobiti željeni rezultat. Napredni računovodstveni program goriva i maziva pomoći će kompaniji da dugoročno zauzme vodeću poziciju na tržištu. Savremeni program za kontrolu putnih bilješki mnogo je bolji od osobe da se nosi sa svojim neposrednim zadacima i brzo, efikasno i kompjuterski precizno obavlja funkcije koje su mu dodijeljene. Odaberite USU softver i nabavite provjerene i savršeno optimizirane informacione proizvode iz prve ruke Garantujemo kvalitet ponuđenog softvera i uvijek smo spremni pomoći našim klijentima u automatizaciji bilo koje vrste poslovanja.