Program za tovarne listove
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za tovarne listove

Program za tovarne listove • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Prijevoz materijalnih vrijednosti ili ljudi podrazumijeva niz pratećih procesa koji su povezani sa proračunima i radom različitih odjela, specijalista, potpomognuti su programom vodiča veličina, što dovodi do kompjuterske automatizacije proračuna goriva i dr. troškovi. Održavanje voznog parka automobila i kamiona takođe zahteva bolju kontrolu od strane administracije, jer je neophodno održavati radno stanje, izbegavajući prekide u putovanjima. Najčešće, kako bi se popravili svi proračuni, formira se obrazac staze, gdje se propisuju tehnički parametri za automobil, rutu, benzin, uz naknadni prijenos na kompjutersko snimanje rezultata na kraju radne smjene. Transportne kompanije ili druge organizacije kojima su potrebni precizniji proračuni trebaju razviti bolje računovodstvene politike kako bi minimizirali nastale troškove i povećali profitne marže. Konkurentsku prednost stekli su samo oni privrednici koji su uspjeli da stvore racionalan sistem upravljanja i primjene savremene tehnologije za vođenje putnih isprava, itinerara. Upravo korištenje programa za obračun tovarnog lista putničkog automobila pomoći će u ispunjavanju ciljeva koje je administracija zacrtala u radu na projektu. Softverski algoritmi pomoći će ne samo u računskom proračunu troškova transporta, već mogu dovesti i do optimizacije svih procesa vezanih za rad putničkih automobila. Korištenje programa doprinosi preciznom obračunu goriva i maziva i organizira stalno praćenje njihove upotrebe. Prilikom odabira najbolje IT platforme za automatizaciju rada logističke organizacije, preporučujemo da obratite pažnju na mogućnost izvođenja složenih proračuna, za sve aspekte djelatnosti, a ne samo za automobil. Prelaskom na automatizovane proračune, menadžment će imati na raspolaganju širok spektar alata za postizanje strateških ciljeva.

Za pretvaranje dostavnica u elektronički format, program bi trebao biti što jednostavniji u strukturi, razumljiv običnom zaposleniku, kako ne bi izazivao poteškoće pri izradi proračuna za održavanje i rad automobila, kamiona. Takva opcija može biti razvoj kompanije USU - Univerzalni računovodstveni sistem. Računska platforma će uspostaviti elektronski metod za vođenje dokumentacije, utvrđivanje ostataka goriva i kretanja goriva i maziva, uz proračun standarda na osnovu parametara datog automobila. Rad sa proračunima će se zasnivati na informacijama o pređenoj udaljenosti, uslovima rute i saobraćajnim gužvama. Za bolju kontrolu resursa goriva u programu obračuna računa moguće je kreirati različite formule za različite vrste goriva i maziva, uz evidentiranje informacija u odgovarajućim obrascima dokumenata. Ovisno o vanjskim uvjetima, parametrima i standardima proračuna za automobile, kamione mogu se prilagoditi, to je u moći običnog korisnika, bez kontaktiranja stručnjaka. Implementacija programa USU podrazumeva razmatranje korektivnih faktora u zavisnosti od vremenskih uslova, godišnjeg doba, površine puta, upotrebe klima uređaja, što se takođe odražava u proračunima, obezbeđujući pokrivenost svih aspekata. Postavke za ove faktore su napravljene u odjeljku Referentne vrijednosti kako biste osigurali da imate potpunu i bolju kontrolu nad operativnim troškovima vozila. Ako, pored lakog transporta, kompanija koristi kamione, tada se svi proračuni za njih prilagođavaju prema drugim formulama, uzimajući u obzir standarde za prevezenu robu i druge pokazatelje. Rad sa otpremnicama u programu uključuje otpis benzina i goriva i maziva na osnovu podataka iz dokumenata koje vozači dostavljaju na kraju radne smjene.

Konfiguracija kompjuterskog softvera USU jedan je od najboljih programa za otpremnice, jer je u stanju da uzme u obzir čitav niz nijansi koje mogu biti samo u određenom poslu, a koje ne može svaka konfiguracija pružiti, ili će zahtijevati visoke troškove. . U slučaju našeg programa, cijena ovisi samo o skupu opcija koje odabere klijent, čak i početnik poduzetnik može sebi priuštiti da započne svoj posao koristeći moderne tehnologije, odmah napravi ispravne proračune, a da ga ne ometaju putne isprave za obuku, ruta limovi, sve sto prati rad automobila, auta, kamiona. Kompjuterizovani sistem će omogućiti podjelu računovodstvenih otpisa prema vrsti rashoda, grupisanih po automobilu, vrsti goriva, vozaču. Upravo ovakav pristup će omogućiti da se izvrše ispravni proračuni i bolje prati kretanje goriva i maziva od skladišta do automobila, kamiona, prikazujući podatke u putnom izvještaju, uz paralelno poređenje sa standardima, čija je definicija napravljeno odmah na pocetku. Kompjuterski program size guide koji su predstavili promoteri USU-a ima širok spektar funkcionalnosti koje će omogućiti bolju regulaciju vodiča veličina i lista ruta, izvođenje brojnih proračuna, praćenje rada voznog parka, kreiranje komunikacionih mreža između odjeljenja, kreiranje optimalni uslovi za postizanje ciljeva. Na osnovu internih referentnih baza podataka, program će pratiti benzin, gorivo i maziva za svaki putnički automobil i za cijelu kompaniju. Elektronski proračuni u softveru tovarnog lista uvijek će vam pomoći da na najbolji način pratite stanje rezervoara goriva i rezervnih dijelova. Računalni algoritmi će pomoći da se odredi domet minimalnog praga zaliha i obavijesti korisnike o ovoj činjenici.

Između ostalog, konfigurisanje našeg softvera pomoći će menadžmentu da izgradi raspored rada za zaposlene, racionalno koristi službena vozila samo za posao, a ne za lične potrebe. Za dobro koordiniran i kvalitetniji rad svih odeljenja, postoji poseban modul za izveštavanje i izvođenje analiza, dobijanje sveobuhvatnih podataka u standardizovanim tabelama. Direktor kompanije će moći da izabere potrebne parametre za analizu, period i dobije tačne podatke, koji će pomoći u donošenju kompetentnih upravljačkih odluka. Uz sve to, program brojanja tovarnih listova podrazumeva da zaposleni imaju poseban radni prostor, sa ograničenom vidljivošću informacija, opcija, kalkulacija, u zavisnosti od uloge. Samo uprava ima pravo prilagođavanja prava stručnjaka na pristup službenim informacijama. IT platforma će biti ta koja će najbolje pomoći u korišćenju materijalnih, ljudskih i finansijskih resursa prevoznika. Da biste to učinili, postoje mnogi dodatni uslužni programi u postavkama koji mogu zamijeniti duple aplikacije za izračunavanje robe i materijala i praćenje dostavnica programa. Istovremeno, samo jednom plaćate potreban broj licenci i na kraju dobijate optimalan set opcija koje mogu ispuniti čitav niz zadataka u oblasti prevoza putnika. Već nakon nekoliko sedmica aktivnog rada moguće je ocijeniti koliko je nivo poduzeća porastao, red u proračunima i korištenje resursa, automobili su se poboljšali. Svaki stručnjak ima na raspolaganju poseban skup uloga za izvršavanje zadatih zadataka, što omogućava rješavanje svih problema na najbolji mogući način u kratkom vremenu. Time se povećava motivacija zaposlenih, koji nastoje da ispune svoje planove, primajući više dividendi.

Program za obračun tovarnog lista za putnički automobil pružit će samo informacije relevantne za proračune i analizu, što će omogućiti dinamičko ažuriranje pokazatelja proračunima, radeći samo s razumnim informacijama. Digitalna inteligencija i korištenje najsavremenijih kompjuterskih tehnologija pomoći će u izračunavanju troškova goriva i pripremi izvještaja za računovodstvenu službu. Aplikacija analizira i upoređuje stvarne podatke brzinomjera iz automobila, kamiona, tako da ne morate brinuti da će bilo koja operacija biti propuštena. Takođe možete proširiti mogućnosti računarskog programa tovarnog lista, uvode se dodatne opcije u narudžbini, vrši se integracija sa različitom opremom, stvarajući na taj način jedinstvenu platformu prilagođenu upravo vašem poslovanju. Modernizacija aplikacije je moguća ne samo prilikom naručivanja, već i nakon duže upotrebe, samo kontaktirajte naše stručnjake.

Program obračunskog tovarnog lista Vam omogućava da vidite ažurne informacije o potrošnji goriva i maziva i goriva u transportu kompanije.

Obračun tovarnih listova može se obaviti brzo i nesmetano uz savremeni softver USU.

Program obračuna goriva omogućit će vam prikupljanje informacija o istrošenom gorivu i mazivima i analizu troškova.

Možete pratiti gorivo na rutama pomoću programa tovarnih listova kompanije USU.

Program za kompletiranje tovarnih listova omogućava automatizaciju pripreme dokumenata u preduzeću, zahvaljujući automatskom učitavanju informacija iz baze podataka.

Program tovarnog lista dostupan je besplatno na web stranici USU i lako se upoznaje, ima praktičan dizajn i mnoge funkcije.

Za obračun goriva i maziva i goriva u bilo kojoj organizaciji, trebat će vam program tovarnog lista sa naprednim izvještavanjem i funkcionalnošću.

Puno je lakše kontrolisati potrošnju goriva uz USU softverski paket, zahvaljujući kompletnom obračunu svih ruta i vozača.

Svaka logistička kompanija treba da obračunava benzin, goriva i maziva koristeći moderne kompjuterske sisteme koji će omogućiti fleksibilno izvještavanje.

Registracija vozača je laka i jednostavna uz pomoć savremenog softvera, a zahvaljujući sistemu prijavljivanja možete identifikovati kako najefikasnije zaposlene i nagraditi ih, tako i one najmanje korisne.

Program obračuna pošiljaka je neophodan u svakoj transportnoj organizaciji, jer uz njegovu pomoć možete ubrzati izvršavanje izvještaja.

Program tovarnog lista će vam omogućiti prikupljanje informacija o troškovima na rutama vozila, primanje informacija o istrošenom gorivu i drugim gorivima i mazivima.

Program obračuna goriva i maziva omogućit će vam da pratite potrošnju goriva i goriva i maziva u kurirskoj kompaniji ili službi dostave.

Za registraciju i računovodstvo tovarnih listova u logistici pomoći će program goriva i maziva, koji ima zgodan sistem izvještavanja.

Olakšajte obračun tovarnih listova i goriva i maziva uz savremeni program Univerzalnog računovodstvenog sistema, koji će Vam omogućiti da organizujete transport i optimizujete troškove.

Program obuke za tovarne listove omogućava pripremu izveštaja u okviru generalnog finansijskog plana kompanije, kao i praćenje troškova na trasama u toku.

Računovodstveni program goriva i maziva može se prilagoditi specifičnim zahtjevima vaše organizacije, što će pomoći u povećanju tačnosti izvještavanja.

Vaša kompanija može u velikoj meri optimizirati troškove goriva i maziva i goriva, vršeći elektronsko knjigovodstvo kretanja otpremnica koristeći USU program.

Prilikom naručivanja najboljih programa za otpremnice na Internetu, Univerzalni računovodstveni sistem će zauzeti svoje mjesto, jer može značajno olakšati kontrolu automobila, kamiona.

Kreiranje bilo kojeg dokumenta trajat će samo nekoliko minuta jer će većina redova već biti automatski popunjena na osnovu proračuna i podataka iz različitih baza podataka.

Svi troškovi se prikazuju u realnom vremenu, što će vam pomoći da brzo radite s proračunom i prilagodite povezane parametre.

Na osnovu obrazaca primljenih od vozača na kraju radne smjene, preostalo gorivo se obračunava i unosi u odgovarajuće redove.

Računalni katalozi na softverskoj platformi izgrađeni su tako da ih može razumjeti korisnik bilo kojeg nivoa znanja, oporavak podataka će trajati nekoliko sekundi.

U postavkama je moguće registrovati više od jedne šeme praćenja prijema i potrošnje goriva, uključujući i na osnovu stvarnih pokazatelja i standarda koji su uzeti u obzir za tehničke parametre automobila.

Kako bismo početnicima olakšali navigaciju informacionim prostorom i funkcionalnostima softvera, dali smo savjete kada pređu preko linije.

Pouzdanost kompjuterske aplikacije neće izazvati nikakve zamjerke, jer gotovo u potpunosti otklanja problem utjecaja ljudskog faktora.

Takođe, za rad sa tovarnicom u programu, pažljivo je osmišljen sistem bezbednosti i zaštite informacija servisa, a to su lozinke i automatsko blokiranje naloga.

Gotova dokumentacija se može odštampati direktno iz menija ili preuzeti na aplikacije trećih strana, poslati e-poštom.

Obim troškova logističkih operacija bit će značajno smanjen, redoslijed kalkulacija i izvještaja će se poboljšati, što će pomoći u kompetentnom upravljanju raspoloživim resursima.

Proračuni za laka vozila i druga vozila rade se mnogo brže i preciznije od istih operacija u ručnom formatu.

Kako bi vam pružili visokokvalitetan softver, programeri će moći kreirati individualni program za potrebe određene organizacije, nijanse proračuna.

Uspjeli smo razgovarati samo o dijelu mogućnosti i prednosti našeg softvera, o ostalim funkcijama možete saznati više gledajući video, prezentaciju.

Program za obračun tovarnih listova i blokada mogu koristiti i rukovodioci i stručnjaci iz svih odjela, tako da će rad svakog od njih postati najbolji u cjelokupnom mehanizmu.

Biće mnogo lakše napraviti kalkulacije o resursima uključenim u transport ljudi i robe, jer će automobili i kamioni biti pod stalnom kontrolom.

U smislu optimizacije transportnih institucija i gdje god je potrebna automatizacija praćenja rada voznog parka, nema boljeg rješenja za laka vozila.