Program za skladištenje adresa u magacinu
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za skladištenje adresa u magacinu

Program za skladištenje adresa u magacinu • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Programi za čuvanje adresa u skladištu su konfiguracije softvera Univerzalnog računovodstvenog sistema i dizajnirani su da organizuju efikasan rad skladišta za skladištenje adresa, dok skladište može imati bilo koji obim aktivnosti - za programe nije bitno, jer su univerzalan i zadovoljiće različite potrebe za skladištenjem adresa. prodavnica. Oni se smatraju univerzalnim programima sve dok se ne konfigurišu za skladištenje adresa u dobro definisanom skladištu, nakon čega programi postaju lični.

Ovo podešavanje programa za pohranjivanje adresa u skladištu provode stručnjaci USU-a odmah nakon instalacije, koje također provode pomoću daljinskog pristupa putem internetske veze za sve poslove, uključujući organizaciju kratke master klase s demonstracijom softvera karakteristike. Programi za pohranjivanje adresa u skladištu imaju jednostavno sučelje i lako za navigaciju, ako su, naravno, programi USU, njihova dostupnost je i dalje odgovornost samo ovog programera, što vam omogućava da privučete zaposlenike s bilo kojim nivoom računara iskustva, a i bez njega, najvažnije je da su oni neposredni izvršioci različitih oblasti rada i nivoa upravljanja. Ovako drugačiji sastav omogućava programima da sastave najpotpuniji opis svih procesa, što omogućava brzo reagovanje na bilo koja, čak i mala odstupanja od navedenih standardnih, planiranih indikatora.

Ovo je jedan od glavnih zadataka skladišnih programa usmjerenih na skladište - pravovremeno upozorenje na moguće vanredne situacije, drugi - smanjenje svih troškova skladišta na operativne aktivnosti, uključujući vrijeme, novac, rad itd. Za identifikaciju različitih troškova, programi zahtijevaju učešće tima – upravo za pružanje informacija, primarnih i aktuelnih, kako bi bili zainteresirani za diferenciran sastav korisnika. Osoblje u programima skladištenja adresa magacina ima ulogu - da blagovremeno evidentira izvođenje svake radne operacije iz svoje nadležnosti na posebnom elektronskom obrascu, koji je dostupan za svaku operaciju, ali kada se svi obrasci u opštoj masi objedine, to nije teško da korisnik odabere pravu i popuni ovaj obrazac, kao i prethodni - vremenom se ove operacije dovode do automatizma, jer ih je malo.

Programi za ciljano skladištenje u skladištu imaju i funkciju – da prikupe sve informacije koje korisnici upućuju, obrađuju ih kako je predviđeno i prezentuju u gotovom obliku kao indikatore performansi u odgovarajućim bazama podataka kako bi bili dostupni drugim korisnicima. Činjenica je da programi podržavaju razdvajanje prava na informacije – svaki ima pristup samo svojim informacijama, a od opštih informacija samo onima koje su neophodne za kvalitetno obavljanje posla, stoga korisnik zasebno radi informacijski prostor u kojem se nalaze elektronski obrasci. pohranjene od njega. Uprava ima pristup ovim obrascima kako bi pratila usklađenost njihovog sadržaja sa stvarnim stanjem. Programi za skladištenje adresa skladišta pružaju podršku menadžmentu po ovom pitanju - oni pružaju funkciju revizije koja trenutno sastavlja izvještaj o svim promjenama koje su se dogodile u programima od posljednje inspekcije, a menadžment treba samo provjeriti nove ili stare podatke specificiranih pregleda. Naravno, to će smanjiti količinu posla i vašeg vremena, kao i objedinjavanje elektronskih obrazaca.

Za praktičnost korisnika, programi za pohranjivanje adresa u skladištu pogodno strukturiraju informacije u nekoliko baza podataka, koje su također objedinjene - imaju isti format, a to je lista stavki i ispod nje je traka kartica za sa detaljima svake stavke, jednostavno je odaberite sa liste. Iz baza podataka koje generišu programi, prikazuje se skladišna baza sa listom svih lokacija za plasman proizvoda i njihovim karakteristikama, asortiman proizvoda sa raznovrsnom robom koja se nalazi u skladištu, baza narudžbi sa listom svih aplikacija za ciljano skladištenje , rukovanje, iznajmljivanje paleta, CRM - jedinstvena baza podataka o suradnicima sa ličnim podacima i kontaktima kupaca, dobavljača, izvođača radova, baza primarnih knjigovodstvenih dokumenata sa svim fakturama, carinskim deklaracijama, prijemnim aktima, specifikacijama.

Sve baze podataka su klasifikovane, što pojednostavljuje rad sa njihovim sadržajem, omogućava vizuelnu kontrolu nad skladištenjem adresa. Na primjer, u bazi skladištenja adresa skladišta sve ćelije su navedene, one koje već sadrže nešto imaju jednu boju, prazne - drugu. Korištenje indikatora u boji štedi korisniku vrijeme - dovoljno je da prati boju, koja će pokazati trenutno stanje, bez ikakvih dodatnih pojašnjenja. Ako se boja promijeni u alarmantno crvenu, ovom indikatoru je potrebna ciljana pažnja. S obzirom na ogromnu količinu podataka, ovaj alat za praćenje je efikasan. Programi za ciljano skladištenje u skladištu automatski pripremaju šeme za postavljanje ulazne robe, izrađuju plan utovara i istovara i prate plaćanja.

Ako skladište posluje kao privremeno skladište, programi će u najkraćem mogućem roku obračunati troškove usluga, uzimajući u obzir tarife, zahtjeve za utovar i istovar i iznajmljivanje kontejnera.

Plan rada utovara i istovara formira se dnevno na osnovu primljenih naloga za prijem i otpremu robe i uzimajući u obzir radno vrijeme na različitim kapijama.

Šeme ugovora za unos proizvoda sastavljaju se uzimajući u obzir nazive proizvoda, uslove njihovog održavanja, dimenzije, slobodne prostore, kompatibilnost proizvoda među sobom.

Programi će automatski odabrati najoptimalniji izbor u smislu kapaciteta, uzimajući u obzir druge uslove, rasporediti obim posla među prevodiocima i poslati im plan zapošljavanja.

Za organizaciju skladištenja adresa, postavke označavaju skladišta, njihov temperaturni režim, listu mjesta za smještaj robe, njihov kapacitet, bar kod, zaposlenje.

Aranžmani o prijemu robe se konstruišu korišćenjem faktura dobavljača sa listom očekivane robe; prilikom prijema postoji dogovor o količini i vrsti.

Za generiranje vlastitih faktura koristite funkciju uvoza - ona će prenijeti sve podatke o fakturama dobavljača u programe i automatski ih rasporediti na njihova mjesta.

Postoji funkcija obrnutog izvoza, koja će vam omogućiti da uklonite bilo koji izvještaj ili dokument iz sistema, pretvarajući ga u specificirani eksterni format i čuvajući originalni oblik, format vrijednosti.

Postoji funkcija automatskog popunjavanja, automatski generiše sve dokumente, uključujući računovodstvo, bira potrebne formulare iz seta uključenih šablona, stiže na vreme.

Ugrađen je planer zadataka, on prati automatsko radno vrijeme, uključujući i raspored, uključujući sigurnosnu kopiju servisnih podataka.

Postoji statističko računovodstvo, koje omogućava racionalno planiranje zaliha, uzimajući u obzir njihov promet, predviđanje za period snabdijevanja njima i uštedu novca.

U režimu tekućeg vremena postoji obračun depozita, koji automatski oduzima sa stanja sve što je prebačeno za otpremu i daje ažurne informacije o stanju.

Postoji automatska analiza koja na kraju perioda daje izveštaje sa procenom rada skladištenja adresa za sve artikle, uključujući zaposlene, kupce, finansije, marketing.

Postoji automatizacija kalkulacija - svi proračuni se provode uzimajući u obzir sve uvjete, uključujući izračun cijene narudžbe za pohranu adresa, njen trošak za kupca.

Postoji automatska akumulacija zarada po komadu korisniku, uzimajući u obzir obim izvršenja evidentiran u elektronskim oblicima, inače se akumulacija ne vrši.

 


Vidi također