Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za poslove

Program za poslove • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Program za poslove
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Program za poslovanje kompanije, bilo koje vrste delatnosti, ima za cilj automatizaciju proizvodnih zadataka, optimizaciju resursa, rešavanje pitanja različite prirode i složenosti. Program Univerzalni računovodstveni sistem omogućava vam da brzo definišete fleksibilna podešavanja bez trošenja puno vremena i truda, posebno bez obuke. Izbor modula i alata je širok, konfiguracija jezičnog panela vam omogućava da odaberete željeni jezik kada radite sa kupcima i dobavljačima na stranom jeziku. Kancelarijski rad našeg programa je lakši i brži korišćenjem šablona sa uzorkom popunjavanja, koji se implementiraju automatski. Pristupačna cjenovna politika bez dodatnih plaćanja značajno će utjecati na vašu uštedu u budžetu. Program podržava različite oblike Windows OS, lako konfiguriše potreban broj radnih uređaja, pruža jedinstven radni i lični pristup za sve zaposlene koji moraju da daju korisničko ime i lozinku za nalog da bi aktivirali svoje lične funkcije. Osim toga, svi zaposleni u istoj kompaniji mogu razmjenjivati informacije i poruke preko lokalne mreže, štedeći vrijeme i menadžer može vidjeti svačiju aktivnost, sinhronizirajući radne uređaje sa glavnim računarom. Obračun radnog vremena vam omogućava da imate potpuni uvid u poslovanje zaposlenih, kao i obračunato vreme, obim rada i obračun naknade za rad prema stvarnim indikacijama. Rad na poslovima kompanije, odnosno informativnih informacija, biće lako obavljen, uz minimalan gubitak vremena, uzimajući u obzir automatski unos materijala, brzu pretragu koja je svedena na nekoliko minuta, uzimajući u obzir delegiranje mogućnosti njihovog dobijanja, na osnovu radne aktivnosti svakog korisnika. Dakle, šef može analizirati, koristiti, primati informacije o poslovima kompanije u bilo kojem trenutku. Praćenje aktivnosti zaposlenih je dostupno na daljinu putem povezivanja na sigurnosne kamere, praćenja rada odjeljenja i ekspozitura u realnom vremenu. Planirani zadaci će se formirati automatski, uzimajući u obzir prisustvo programera, pri čemu je moguće uneti i podatke sa rokovima izvršenja pojedinih aktivnosti, na primer, inventarisanje ili pravljenje rezervnih kopija, prijavljivanje i slanje višim organima. U svakoj oblasti rad je povezan sa klijentima, dakle, upravljanje poslovnim odnosima i međusobnim obračunima, u jedinstvenoj CRM bazi podataka, planiranje događaja, sastanaka, poziva itd. sa povratnim informacijama.

Da biste na vlastitom iskustvu ocijenili mogućnosti poslovnog programa, analizirali mogućnosti po pristupačnoj cijeni, posjetite našu web stranicu. Naši konsultanti će savjetovati i pomoći oko izbora modula, alata i prilagođavanja. Ne treba kasniti sa važnom odlukom koja će unaprediti Vaše poslovanje i povećati kvalitet, status i promet kompanije.

Obračun napredovanja posla može se postaviti i izdati odgovornoj osobi radi potvrđivanja podataka o poslu.

Automatizacija poslovanja olakšava računovodstvo na bilo kojem nivou.

U programu za praćenje neprekidnog rada informacije možete vidjeti u grafičkom ili tabelarnom formatu.

Aplikacija slučaja može biti korisna ne samo za kompanije, već i za pojedince.

Računovodstvo učinka sadrži funkcije obavještavanja ili podsjetnike o završetku ili kreiranju novog posla.

Program zadataka vam omogućava da kreirate zadatke za zaposlene i da ih izvršite.

Dnevnik rada pohranjuje informacije o akcijama i operacijama izvršenim na sistemu.

Program planiranja može biti nezamjenjiv pomoćnik u vođenju planiranih slučajeva.

U programu je planiranje slučaja osnova za donošenje ispravnih odluka.

Sistemi za automatizaciju rada imaju praktičan pretraživač koji vam omogućava da brzo pronađete narudžbe po različitim parametrima.

Program organizatora može raditi ne samo na računaru, već i na mobilnim telefonima.

Evidencija predmeta uključuje: dosije zaposlenih i kupaca; fakture robe; informacije o aplikacijama.

Program podsjetnika sadrži izvještaj o radu zaposlenika iz kojeg sistem može izračunati platu po konfigurisanim stopama.

Program za izvršavanje poslova ima CRM sistem pomoću kojeg se izvršavanje zadataka obavlja efikasnije.

Program vizualno prikazuje raspored rada i po potrebi vas obavještava o predstojećem radu ili njegovoj realizaciji.

Program za obračun poslova vam omogućava da planirate slučajeve bez napuštanja sistema.

Jedan od važnih faktora za visoku efikasnost je računovodstvo poslova.

U programu će obračun zadataka biti jasniji izvođačima kroz grafički prikaz podataka.

Kroz računovodstveni raspored rada lako će se izračunati i ocijeniti rad zaposlenih.

Program zadataka ima drugačiji tip funkcije pretraživanja.

Program za obavljanje zadataka može raditi ne samo na računaru, već i na mreži u višekorisničkom načinu rada.

Knjigovodstvo obavljenog posla vrši se kroz izvještaje u kojima se prezentira obavljeni rad sa naznakom rezultata.

Aplikacija za dodjelu pokreće tokove posla koji se mogu kontrolirati kroz višekorisnički način rada i sortiranje.

Računovodstvo organizacije rada pomaže u raspodjeli i izvršenju poslova.

Program plana rada prati zaposlenog u izvršavanju konfigurisanog poslovnog procesa.

Sa web stranice možete preuzeti program za planiranje koji je već konfiguriran i sadrži podatke za testiranje funkcionalnosti.

Programi za organizaciju rada mogu biti korisni ne samo zaposlenima, već i menadžmentu, zbog cijelog bloka sistemske analitike.

Računovodstvo je lako naučiti zbog jednostavnog i intuitivnog interfejsa.

Program rada ima i mobilnu verziju za mobilne aktivnosti.

U programu se planiranje i računovodstvo odvija kreiranjem poslovnog procesa uz pomoć kojeg će se dalje raditi.

Besplatni program za zakazivanje ima osnovne funkcije za praćenje slučajeva.

Program zadataka može pohraniti dokumentaciju i datoteke.

Računovodstvo poslova može se preuzeti za probni period za korištenje i pregled.

Računovodstvo poslovanja organizacije može uzeti u obzir depozitno i gotovinsko računovodstvo.

Softver za planiranje pomoći će vam da završite važne dijelove vašeg posla na vrijeme.

Program kontrole izvršenja omogućava praćenje % izvršenja, što vam omogućava da kontrolišete sistemske procese.

Program kontrole izvršenja je jednostavan alat za evidentiranje i praćenje izvršenja izdatih naloga.

Obračun rada zaposlenih može se podesiti u postavkama programa.

U programu se zapis o obavljenom radu čuva dugo vremena i može se koristiti u budućnosti za analizu.

Automatizacija rada olakšava obavljanje bilo koje vrste aktivnosti.

Profesionalni program upravljanja zadacima za kompaniju, u bilo kojoj oblasti, omogućava vam da je dovedete do potpune automatizacije, uzimajući u obzir optimizaciju radnih resursa.

Kontrola poslovanja kompanije i aktivnosti zaposlenih, u vidu postavljanja kamera za video nadzor, trenutnog slanja materijala i čuvanja u dnevniku za kasniju analizu.

Trošak je prilično pristupačan, s obzirom na odsustvo dodatnih troškova, uključujući mjesečne naknade.

Postavke programa su individualne, prilagodljive svakom korisniku.

Razlikovanje korisničkih prava omogućava vam da zaštitite informacijske podatke od krađe.

Pružanje potrebnih informacija vrši se kroz operativni rad kontekstualnog pretraživača.

Skladištenje u originalnom obliku sve dokumentacije i informacija na udaljenom serveru, u bilo kojem volumenu.

Čuvajte dokumente i izvještaje u bilo kojem obliku i formatu, koji se automatski popunjavaju prema uzorcima.

Program generiše zadatke prema relevantnosti i zapošljivosti zaposlenih, prikazivanje događaja u evidenciji planiranih akcija, unapred obaveštavanje zaposlenih, povećavajući kvalitet i efikasnost.

Održavanje svih odjeljenja i ekspozitura, skladišnih u jednom programu.

Pribavljanje analitičkih i statističkih podataka i izvještaja.

Automatsko obavljanje nekoliko poslova kompanije, utvrđivanje vremena izvršenja u planeru.

Objedinjen rad u više procesa i zadataka za zaposlene, razgraničavajući odgovornosti i mogućnosti za posao dok rade.

Razmjena informacija i poruka na lokalnoj mreži, povezivanje odjela i skladišta.

Provođenje inventara omogućava precizne kvantitativne pokazatelje proizvoda pohranjenih u arsenalu kompanije, pravovremeno preuzimanje i dopunjavanje zaliha, uzimajući u obzir kutije, troškove i rok trajanja, načine skladištenja.

Interakcija sa korisnicima biće predstavljena u zajedničkoj CRM bazi podataka, sa uvidom u aktuelne kontakt podatke na koje je moguće slati poruke putem SMS-a ili e-maila, podatke o međusobnim obračunima i planiranim slučajevima.

Podrška za platne terminale i online transfere u bilo kojoj valuti u svijetu.

Kontrola kroz ugradnju sigurnosnih kamera omogućava analizu procesa i zaposlenih u kompaniji u realnom vremenu.

Obračun radnih sati omogućava potpunu procjenu radne aktivnosti svakog radnika, isplatu zarada prema stvarnim indikacijama.

Automatizacija proizvodnih procesa stabilno vodi ka rastu kompanije u cjelini.

Sortiranje i filtriranje podataka prema određenim kriterijima.

Sinhronizovano upravljanje čitačima, evidentiranje informacija o zaposlenima i učinku kompanije u odvojenim zapisima.

PABX telefonska veza, primanje ažuriranih informacija o dolaznim pozivima.

Pružanje demo verzije na poslu će vam uštedjeti vrijeme, testirati rad programa i potpuno je besplatno.