Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za automatizaciju proizvodnih procesa

Program za automatizaciju proizvodnih procesa • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Program za automatizaciju proizvodnih procesa
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Na tržištu koje se dinamično razvija sa visokim nivoom konkurencije, modernizacija proizvodnih procesa postala je neophodna. Automatizacija proizvodnih procesa se smatra glavnim metodom modernizacije. Najčešće se proces uvođenja automatizacije provodi pomoću odgovarajućih programa. Program automatizacije proizvodnog procesa se razvija prema potrebama kompanije, a funkcionalnost se formira iz primljenih podataka. Realizacija se odvija kroz program rada, automatizacija proizvodnih procesa ne zahtijeva zamjenu ili nabavku opreme, značajno povećanje ili smanjenje broja zaposlenih, promjenu računovodstvenih politika i razvoj finansijsko-ekonomskih aktivnosti. Suština primjene programa automatizacije je optimizacija i djelomična zamjena ljudskog rada mehaničkim radom. U moderno doba takvi programi djeluju kao veza između čovjeka i mašine, koji olakšavaju ili potpuno eliminišu ljudski rad, prikupljaju i obrađuju podatke automatski i imaju funkciju izvođenja računskih operacija.

Glavni zadaci i prednosti programa automatizacije proizvodnih procesa su smanjenje broja zaposlenih u opasnim radnim uslovima koji ugrožavaju život ili zdravlje, ili zahtevaju značajan utrošak fizičke snage, povećanje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, povećanje produktivnosti, optimizacija tempa proizvodnje, kontrola racionalnog korišćenja sirovina i zaliha, smanjenje troškova, rast prodaje robe, povezivanje svih radnih aktivnosti, optimizacija sistema upravljanja. Modernizacija svih ovih faktora će dovesti do pozitivnog dinamičkog razvoja kompanije.

Automatizacija se može implementirati sveobuhvatno, djelomično ili u potpunosti. Vrsta automatizacije zavisi od potreba organizacije. Sveobuhvatna automatizacija uključuje optimizaciju proizvodnog, tehnološkog, finansijskog i ekonomskog rada, ne isključujući ljudski rad. Djelomična automatizacija se koristi u jednom ili više procesa. Potpuno uvođenje automatizacije je zbog mehanizacije, koja ne uključuje ljudsku intervenciju u radni proces. Najčešće se koriste složeni i parcijalni pogledi. Programi za automatizaciju se dijele na tipove prema procesima. Trenutno se programi usavršavaju, dobijaju fleksibilnost, što znači mogućnost prilagođavanja u odnosu na proizvodni ciklus, što je zbog optimizacije ne samo određene radne aktivnosti, već i cjelokupne proizvodnje. Korištenje fleksibilnih programa može se smatrati najisplativijim, jer će korištenje jednog programa postati manje skupo i efikasnije. Prednost fleksibilnih programa za automatizaciju proizvodnih procesa mogu se nazvati faktorima kao što su prilagodljivost implementaciji, ušteda troškova (program ne zahtijeva zamjenu stare opreme ili nabavku nove proizvodne opreme i dodatne troškove), automatizacija primijenjena na sve procese.

Univerzalni računovodstveni sistem (USS) je moderan, modernizovan radni program za automatizaciju proizvodnih procesa. Program ima širok spektar funkcionalnosti koje lako optimizuju sve proizvodne procese. Uvođenje automatizacije u sprezi sa USU provodi se uzimajući u obzir posebnosti proizvodnog i tehnološkog ciklusa, kao i aspiracije preduzeća.

Univerzalni računovodstveni sistem modernizuje sistem upravljanja organizacijom, a samim tim utiče na povećanje efikasnosti rada, rast prodaje, kontrolu nad optimizacijom korišćenja i upravljanja radnim vremenom i smanjenje troškova. Sa USU nema potrebe da menjate tok aktivnosti, samo uradite analizu i na osnovu analitičkih podataka sumirate, identifikujući sve nedostatke.

Univerzalni računovodstveni sistem je program orijentiran na rezultate!