Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za saunu

Program za saunu • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Program za saunu
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Program za automatizaciju sauna jedna je od konfiguracija softvera USU koja omogućava objektima sauna da organiziraju efikasno računovodstvo troškova i financijskih prihoda, optimiziraju interne aktivnosti i uspostave redovnu interakciju s posjetiteljima. Programe za saune i kupke odlikuje jednostavno sučelje i laka navigacija ako su proizvodi USU Software razvojnog tima, dok slične ponude drugih programera više ne mogu garantirati njihovu dostupnost korisnicima s bilo kojim nivoom vještina, pa čak i u nedostatku takvih vještina. .

Program upravljanja saunom je zainteresiran za privlačenje radnika iz različitih područja rada i nivoa upravljanja, jer to omogućava sastavljanje kompletnog opisa aktivnosti koje sauna i sauna trenutno obavljaju. Što više različitih korisnika daju svoje procene u izvođenju posla, to program prihvata više nijansi za računovodstvo u izradi opisa, koji predstavlja izveštaj o svakoj vrsti aktivnosti u brojkama i drugim pokazateljima.

Računovodstveni program sauna isključuje sudjelovanje zaposlenika u računovodstvenim postupcima i obračunima koji uvijek prate računovodstvo. Procedura obračuna je određena u postavkama programa, gdje se uzimaju u obzir sva dobra i resursi saune kojima raspolažete, osoblje i radno vrijeme. Za konfiguraciju rada saune program ima blok pod nazivom 'Reference', koji se popunjava samo jednom i to prije prve radne sesije, nakon čega se sve obračunske procedure u sauni izvode automatski. Na primjer, u ovoj sekciji program računovodstva sauna traži da navedete stavke rashoda i izvore financiranja, prema kojima se odvija raspodjela troškova i svih finansijskih prihoda, da navedete zalihe koje se iznajmljuju ili prodaju. Prema ovoj listi, program generiše nomenklaturu za praćenje robnih artikala koje sauna i sauna kupuju kako bi poboljšali kvalitet usluga i ostvarili profit.

Osim toga, u ovaj konfiguracijski blok program upravljanja saunom smješta sve podatke o organizacijskoj strukturi saune, zaposlenima, njihovim stopama obračuna naknade za obavljeni rad, odjelima i poslovnicama koje su dio njegove mreže, kao i tabele cijene - može ih biti koliko god želite, koristit će se za izračunavanje cijene posjeta i njihove cijene za saunu, dobiti za svaku posjetu itd. U sekciji 'Reference' programa nalazi se i skup tekstualnih šablona za organiziranje reklamnih i informativnih poruka koje će program za računovodstvo sauna automatski slati vašim klijentima kako bi stimulirao rast njihove aktivnosti posjeta sauni. Pored ovog seta, postoji i set šablona dokumenata iz kojih program generiše tekuću i izveštajnu dokumentaciju, uključujući računovodstvo i fakture. Dakle, odjeljak 'Reference' postavlja ton, odnosno red, funkcionisanju programa kao digitalnog asistenta za upravljanje saunom i njenim finansijskim sredstvima.

Pored 'Vodiča', programski meni za saunu i saunu sadrži još dva bloka informacija - 'Moduli' i 'Izvještaji'. U odeljku 'Moduli' sauna registruje operativne aktivnosti, posmatra interakciju sa korisnikom telefonom u različitim bazama podataka, njegovu posetu u zakazano vreme, slanje biltena odabranoj grupi primalaca u jedinstvenoj bazi korisnika, zbog program prati slanje mailinga prema namjeni i zahtjevima klijenta kako ne bi došlo do odbijanja ove usluge. Ova ujednačenost je poznata kao unifikacija i korisnicima pruža značajnu uštedu vremena pri radu sa ovim obrascima. Da biste ih ispunili, potrebno je ovladati minimumom jednostavnih vještina, čije se posjedovanje prekovremeno dovodi do automatizma.

Programi saune i pare koriste mnoge od ovih naizgled neupadljivih metoda za uštedu radnog vremena zaposlenika – to je jedan od glavnih zadataka programa. Na primjer, još jedan efikasan alat je indikacija u boji trenutnih indikatora, koja će omogućiti zaposlenima da vizuelno prate procese i ispunjenje roka rada, budući da sam program sve to kontroliše, upozoravajući osoblje na neželjenu situaciju, koja može razviju se u nekom trenutku, alarmantno u crvenom kako bi privukli pažnju. U bazi narudžbi, gde programi sauna i kupatila vode evidenciju kupaca, vremena, plaćanja, svaka poseta ima svoju boju koja označava status ove posete - završeno, u akciji, trenutno završeno i još neplaćeno, završeno dugo vremena prije i postoji dug, inače. Na primjer, aktivna posjeta je zelena i čim klijent završi procedure, pojavljuje se podsjetnik za plaćanje, ako nema uvjeta plaćanja unaprijed, osim toga, klijent može dobiti dodatne usluge, zalihe za iznajmljivanje po satu. Promjena boje je automatska.

Programi za saune i kupke predviđaju razdvajanje prava pristupa podacima usluga kako bi se zaštitila njihova povjerljivost, uzimajući u obzir veliki broj korisnika. Razdvajanje dužnosti omogućava razdvajanje odgovornosti za kvalitet i vremenski raspored zadataka i pouzdanost očitavanja unesenih u softver. Podela prava pristupa predviđa dodelu pojedinačnih prijava, sigurnosnih lozinki za njih, koje formiraju svaki poseban desktop za objavljivanje informacija.

Kada korisnik popuni formular za digitalnu dokumentaciju, automatski se označava njegova prijava, što omogućava da se tačno zna ko je izvršio bilo koju operaciju, autor netačnih podataka.

Svi obrasci označeni korisničkom prijavom akumulirani su na njegovom desktopu, zatvoreni za kolege, ali su dostupni menadžmentu da provjeri njihov sadržaj u skladu sa procesom. Postoji funkcija revizije za verifikaciju, koja izvještava o promjenama u svim oblicima od prethodnog postupka kontrole i smanjuje vrijeme upravljanja za usaglašavanje. Programi za saune i kupke predviđaju formiranje nomenklaturnog asortimana za obračun zaliha i drugih proizvoda koji se koriste u trgovačkim i privrednim djelatnostima.

Svaka robna jedinica ima komercijalne parametre za identifikaciju u ukupnoj masi, njeno kretanje je dokumentovano otpremnicama, iz kojih se kreira baza primarnih knjigovodstvenih dokumenata. Programi za saune i kupke podrazumijevaju kontrolu zaliha u režimu trenutnog vremena - ovo je automatsko izdavanje robe kako se prodaje i prima uplata. Programi za saune i kupatila omogućavaju formiranje jedinstvene baze podataka kupaca u CRM formatu za praćenje rada sa kupcima, dobavljačima, izvođačima. CRM format omogućava prilaganje ličnim poslovima koje svaki klijent ima, bilo kog dokumenta, uključujući fotografije, ugovor, lični cjenovnik, potvrde o uplati.

Formiranje računa o uplati, potvrde o prodaji, računovodstvenog izvještaja program vrši samostalno, dokumenti ispunjavaju zahtjeve i uvijek su spremni na vrijeme. Interakcija između tima je podržana internom komunikacijom u obliku iskačućeg prozora - poruke u uglu ekrana sa aktivnim prelaskom na nju klikom na temu diskusije. Interakcija sa kupcima je podržana elektronskom komunikacijom u obliku e-maila i SMS-a, aktivno se koristi u reklamnom i informativnom slanju - masovnom i selektivnom. Programi sauna i kupki ne zahtijevaju mjesečnu naknadu, njihova cijena je ista kao i za osnovnu konfiguraciju, funkcionalnost se uvijek može proširiti uz dodatnu naknadu.