Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Računovodstvo firme za čišćenje

Računovodstvo firme za čišćenje • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Računovodstvo firme za čišćenje
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Računovodstvo čistionice vodi program USU-Soft koji su instalirali stručnjaci putem daljinskog pristupa putem internet veze. Prednost ovakvog računovodstva je njegova efikasnost i efikasnost. Prvi garantuje potpunost pokrivenosti podataka zbog međusobnog povezivanja, drugi - brzinu razmene informacija, izračunatu u delićima sekunde. Kompanija za čišćenje koja se odlučila za instaliranje programa za automatizaciju računovodstva kompanije za čišćenje ostvaruje povećanje profita povećanjem obima pruženih usluga, čime se povećava produktivnost rada, ubrzavaju procesi ili smanjuju troškovi osoblja, jer će mnoge njegove funkcije obavljati automatizirani računovodstveni sistem. Kompanija za čišćenje koja je odlučila da instalira softver je veoma konkurentna u poređenju sa kompanijama za čišćenje koje tradicionalno vode evidenciju. Računovodstvo čistionice se vrši u trenutnom vremenskom režimu, tako da se sve promjene u firmi za čišćenje momentalno odražavaju u računovodstvenom programu čistionice, jer brzina razmjene informacija omogućava da se takva izjava napravi. Rad u firmi za čišćenje svodi se na prihvatanje zahtjeva za pružanje usluga čišćenja, njihovu realizaciju, privlačenje i zadržavanje kupaca, obezbjeđivanje osoblju sredstava i materijala potrebnih za obavljanje naručenih radova.

I svi procesi moraju biti podvrgnuti računovodstvu kako bi se kontrolisali troškovi kompanije za čišćenje, tražili načini za smanjenje troškova i istovremeno radili na pronalaženju novih novih rezervacija kada isti resursi postanu dostupni. A u ovom računovodstvenom programu čistionice puno pomaže kompletna analiza firme za čišćenje u svim njenim vrstama i tačkama primjene. Analiza se vrši automatski na kraju svakog izvještajnog perioda, što omogućava praćenje dinamičke evolucije indikatora, kao i uočavanje novih trendova u njihovom ponašanju (pozitivnih i negativnih). Prvi od njih će biti podržan na svaki mogući način, a kod drugog će se sprovoditi aktivnosti na greškama, što pomaže da se u narednom periodu njihov uticaj na proizvodni proces i, naravno, na profit minimizira. Sistem omogućava evidentiranje svih radnih operacija koje obavljaju korisnici i obračun plaća po komadu prema njihovom obimu, što zauzvrat povećava aktivnost osoblja primljenog u program da prati svoje aktivnosti u okviru postojećih odgovornosti. Ova činjenica ukazuje da softver obavlja automatske proračune. Ovo povećava brzinu i tačnost ovih procedura.

Automatski obračuni uključuju ne samo plaće u komadu, već i obračun troškova tekućeg naloga prije i nakon izvršenja, kako bi se utvrdila nesklad između normaliziranih i realnih pokazatelja i pronašao razlog, ako postoji. Ovo vam omogućava da pojednostavite svoje poslovne korake, smanjite jaz između činjenica i plana i optimizirate varijacije u stavkama. Uz obračun cijene koštanja, istovremeno se obračunava i dobit dobijena od svake aplikacije, a analiza izvršenih narudžbi pokazuje koje su usluge traženije, a koje isplativije. U tom slučaju trebate pogledati politiku cijena. Za obračun cijene narudžbe koriste se cjenovnici čiji broj može biti neograničen, a svaki kupac može imati lični. Sistem lako razlikuje cjenovnike i kupce kojima se nude, obračunava cijenu narudžbe striktno prema podacima koji se prezentuju osoblju kupca.

Obračun troška se odvija paralelno sa registracijom narudžbe - budući da operater u klasifikatoru usluga odabire one koji čine sadržaj narudžbe. Kada se obrazac za prijavu popuni, štampa se priznanica koja predstavlja kompletnu listu usluga koje organizacija mora da pruži sa posebnom cijenom za svaki i konačni ukupan iznos koji treba platiti. Popunjavanjem obrasca za prijavu dobija se kompletan paket dokumenata za prijavu, koji se automatski generišu, uzimajući u obzir podatke unete u formular. Ovako izrađena dokumentacija je tačna i sadrži sve potrebne detalje, u skladu sa zvanično odobrenim formatom, uključuje dokumentaciju iz računovodstvenih službi obje strane, kao i narudžbenice, prema kojima se izdaju sredstva i materijal kako bi se osigurala njihova implementacija. Račun sadrži ne samo detalje obračuna, već i datum kada je narudžba spremna. Redovnom analizom tekućih radnih procesa poboljšava se kvalitet upravljačkog računovodstva, optimizuje finansijsko računovodstvo identifikovanjem neproizvodnih i drugih troškova. Obračun zaliha vrši se kroz nomenklaturu koja sadrži cjelokupni asortiman rabljenih proizvoda; svaki artikal ima broj zaliha. Kretanje robnih artikala se obračunava putem automatski sastavljenih faktura, iz kojih se formira sopstvena baza podataka, kao i predmet analize potražnje za robom.

Fakture u bazi podataka podijeljene su prema vrsti prijenosa inventara, svakom je dodijeljen status i boja, što omogućava vizualno razlikovanje rastućeg obima dokumentacije. Stavke robe u nomenklaturi podijeljene su u kategorije prema općeprihvaćenoj klasifikaciji, priložen je njihov katalog, što doprinosi brzoj potrazi za robom i izradi računa. Kao i druge vrste računovodstva, i skladište skladišta radi na tekućem vremenu i automatski otpisuje proizvode iz bilansa kada se prebace na posao. Zahvaljujući skladišnom knjigovodstvu u ovom formatu, kompanija za čišćenje uvijek dobija tačne informacije o stanju zaliha. Isto tako, kompanija za čišćenje dobija operativni izvještaj o stanju gotovine na svakom gotovinskom ili bankovnom računu, zajedno sa detaljnim zapisom o transakcijama i fakturisanju. Računovodstvo odnosa sa klijentima vrši se na jedinstvenoj bazi podataka o ugovornim stranama, koja je u CRM formatu; ovo vam omogućava da povećate efikasnost interakcije zbog pravilnosti.

Sistem je pogodno mjesto za pohranjivanje informacija za svakog klijenta, praćenje klijenata i generiranje dnevnih planova rada za osoblje, kao i praćenje izvršenja. Baza podataka o izvođačima takođe ima klasifikaciju u kategorije koje je utvrdila kompanija za čišćenje; Vaš katalog je u prilogu i to Vam omogućava da formirate ciljne grupe kupaca. U cilju održavanja redovnog odnosa, elektronska komunikacija funkcionira u obliku e-maila i SMS-a - koristi se za automatsko obavještavanje o spremnosti narudžbe. Računovodstveni program kompanije za čišćenje nema mjesečnu naknadu; ima određeni skup funkcija i usluga; mogu se proširiti uz dodatnu cijenu, dok je cijena funkcionalnosti fiksna. Program ima mobilnu verziju na Android platformi, dok stacionarna verzija radi samo na Windows operativnom sistemu, što ne ometa timski rad.