Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. CRM za kreditne brokere

CRM za kreditne brokere • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
CRM za kreditne brokere
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Kompanije koje pružaju usluge kreditnog brokera trebaju automatizaciju trgovanja, kao i druge finansijske institucije, kako bi se smanjio rizik i od najmanjih pogrešnih proračuna i blagovremeno pratila otplata kredita. Takođe, za uspješno poslovanje i jačanje tržišne pozicije, kreditni brokeri trebaju koristiti pouzdan CRM sistem. CRM je skraćenica od Customer Relationship Management i neophodna je za efikasno upravljanje odnosima sa klijentima. Razvoj marketinških strategija i kontrola njihovog izvršavanja povećat će nivo lojalnosti kupaca, proširiti spektar usluga koje se nude i povećati prihod. Za optimizaciju troškova najuspješnije rješenje bi bila kupovina softvera u koji će CRM alati već biti integrirani, kako ne bi dolazili do troškova dodatnih programa. Softver USU razvijen je od strane stručnjaka naše kompanije i zasniva se na personalizovanom pristupu svakom klijentu, sa ciljem rešavanja problema korisnika, jer kombinuje radni prostor, analitički resurs i bazu podataka. Svi operativni i upravljački procesi biće koncentrisani u jednom programu, u skladu sa jedinstvenim organizacionim sistemom, a jasan interfejs i jednostavna struktura učiniće rad praktičnim i efikasnim. Koristeći funkcionalnost našeg automatizovanog programa, biće optimizovani CRM procesi za kreditne brokere, što će se u bliskoj budućnosti pozitivno odraziti na rezultate rada. Moći ćete da procenite stopu rasta baze klijenata i efikasnost svakog menadžera u rešavanju ovog problema, kao i da analizirate koliko se aktivno obavlja posao, kao i završavanje novih brokerskih operacija.

Struktura USU softvera je pojednostavljena što je više moguće radi praktičnosti korisnika i predstavljena je u tri odjeljka, koji vam, zbog svoje široke funkcionalnosti, omogućuju potpuno upravljanje i kontrolu svih procesa. U odeljku Reference formira se univerzalna baza podataka; Korisnici popunjavaju kataloge podataka o pravnim licima i odjeljenjima koja čine kompaniju, kategorijama kupaca, primijenjenim kamatnim stopama. Ako je potrebno, informacije se mogu ažurirati, tako da uvijek radite s najnovijim informacijama u vašoj bazi podataka. Osnovna djelatnost kreditnih brokera obavlja se u dijelu 'Moduli'. Menadžeri su ovdje uključeni u evidentiranje i održavanje kreditnih ugovora, praćenje plaćanja duga i praćenje finansijskih kretanja. Za formiranje pojedinačnih ponuda za kupce, Vaši menadžeri će moći da biraju način obračuna mjesečne ili dnevne kamate, biraju različite valutne režime, pa čak i izračunavaju popuste. Ovdje, u odjeljku 'Moduli', postoji poseban CRM blok za kreditnog brokera. Moći ćete ne samo da radite na proširenju baze kupaca, već i da pratite kako vaši zaposlenici implementiraju postavljene zadatke – koliko dobro i koliko brzo. CRM sistem će prikazati informacije o tome da li su menadžeri klijenta zvali i kakav odgovor su dobili, da li su blagajnici davali novac zajmoprimcima po zaključenim ugovorima itd. Time će se značajno povećati efikasnost procesa, kao i osigurati blagovremeno izvršavanje planiranih zadataka. Održavanje baze klijenata pojednostavljuje izdavanje pozajmljenih kredita, jer menadžeri samo treba da izaberu klijenta sa liste, a dodavanje novog traje nekoliko sekundi. Posebna prednost našeg računarskog sistema je analitička funkcionalnost predstavljena u sekciji Izveštaji programa kreditnog brokera. Uz njega ćete moći preuzeti nekoliko finansijskih i menadžerskih izvještaja, dinamiku pokazatelja prihoda i rashoda, analizu mjesečnih obima dobiti. Dakle, softver USU predstavlja skup efikasnih kontrolnih alata, univerzalan i sveobuhvatan informacioni resurs i efikasan CRM sistem za kreditne brokere. Kupite USU softver danas kako biste sigurno razvili svoje poslovanje i ojačali svoju brokersku poziciju na tržištu.

Program USU ima fleksibilna podešavanja, zahvaljujući kojima softverska podešavanja odgovaraju individualnim karakteristikama organizacije svake pojedinačne kompanije.

Softver mogu koristiti ne samo kreditni brokeri, već i razne mikrofinansijske organizacije, privatne banke, zalagaonice i druge kreditne kompanije. Dobro podešen CRM sistem, koji uzima u obzir specifičnosti vaše kompanije, omogućiće vam da razvijete marketinške strategije za usluge oglašavanja.

Dokumenti i izvještaji će se pripremati na službenom memorandumu organizacije, koji će biti unaprijed konfiguriran, uzimajući u obzir sve specifičnosti linije djelovanja kreditnog posrednika. Možete analizirati finansijske pokazatelje i evidenciju raznih drugih vrsta aktivnosti za bilo koji vremenski period, dok će finansijske informacije o kompaniji biti predstavljene u jasnim i sažetim grafičkim prikazima. Kako bi se što više automatiziralo poslovanje brokera, mehanizam programa preračunava novčane vrijednosti uzetih kredita uzimajući u obzir trenutni tečaj. Prilikom produženja ugovora ili otplate kreditnog kredita, iznos kredita će se takođe preračunati uzimajući u obzir promjene kursa, što će vam omogućiti da zaradite na kursnim razlikama.

CRM alati dostupni u softveru USU omogućit će vam da uočite nedostatke u radu zaposlenika i preduzmete mjere za njihovo otklanjanje. Za aktivniju promociju usluga, korisnicima će biti na raspolaganju različiti načini informisanja korisnika, kao što su slanje e-pošte, SMS-a, glasovni pozivi, pa čak i moderni digitalni messengeri. Zahvaljujući analitičkim mogućnostima našeg softvera, menadžment može lako pratiti implementaciju odobrenih razvojnih planova.

Da biste procijenili učinak i opterećenje svake agencije, možete pogledati informacije o novčanim tokovima i bilansima u odjeljku Izvještaji programa.

Podaci o finansijskim transakcijama biće prikazani u kontekstu filijala, blagajne i bankovnih računa radi detaljnije procjene finansijskog stanja. Budući da se paket dokumentacije koju traži kreditni broker razlikuje od standardnog, USU Software automatski generira obavještenja o promjeni kursa i još mnogo toga. Baza podataka CRM sistema će čuvati ne samo podatke o klijentima već i sve povezane dokumente i još mnogo toga.