Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Obračun prihoda zalagaonice

Obračun prihoda zalagaonice • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Obračun prihoda zalagaonice
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Djelatnost zalagaonica odnosi se na obračunavanje prihoda od izdavanja pozajmljenih sredstava, primanja kamata, tečajnih razlika i prodaje neotplaćenih kolaterala. U kontekstu mnogih transakcija, analiza dobijenih finansijskih rezultata je mukotrpan zadatak, dok efikasnost upravljačkih odluka zavisi od tačnosti računovodstva. Da bi se osigurala potpuna tačnost analitičkih proračuna i procjene finansijske situacije zalagaonice, potrebno je koristiti odgovarajući automatizovani softver.

Stručnjaci naše kompanije kreirali su program obračuna prihoda koji zadovoljava specifičnosti implementacije različitih procesa u zalagaonici i uspješno realizuje čitav niz aktuelnih i strateških zadataka. Softver USU pruža uvijek ažuran izvor informacija, skup efikasnih alata za rad i opsežne analitičke mogućnosti, koje su objedinjene u jednom proizvodu. Sistematizirati i ažurirati korištene podatke, voditi bazu podataka o ugovorima, pratiti otplatu datih kredita, analizirati dinamiku i strukturu pokazatelja finansijskog i ekonomskog učinka. Zahvaljujući alatima automatizovanih kalkulacija, obračun profita zalagaonice će se obavljati efikasno i bez grešaka, a ne morate trošiti značajan resurs radnog vremena na proveru primljenih podataka.

Računovodstvo dobiti u zalagaonici koju smo razvili razlikuje se od sličnih ponuda na tržištu po mogućnostima informacija, fleksibilnosti softverskih konfiguracija, svestranosti aplikacija i efikasnih kontrolnih alata. Organizovati rad svakog odeljenja u kompjuterizovanom sistemu i regulisati kretanje po svim bankovnim računima filijala, praćenje prihoda i rashoda, kao i kontrolu izvršenja transakcija u odeljenjima bez napuštanja radnog mesta. Softverske konfiguracije se mogu prilagoditi prema individualnim karakteristikama i zahtjevima svake kompanije, što će maksimizirati operativnu efikasnost. USU softver je pogodan za vođenje računovodstvenih evidencija zalagaonica, finansijskih i hipotekarnih organizacija, kao i kreditnih kompanija. Jedan program vam je dovoljan za uspješnu realizaciju bilo kojeg zadatka, uključujući finansijsko upravljanje, HR reviziju, popunjavanje baze klijenata, formiranje dokumenata i mnoge druge.

Pratiti sva finansijska kretanja, pratiti otplatu glavnice i kamata, procijeniti dinamiku novčanih tokova, upoređivati prihode i rashode, odrediti najprofitabilnije pravce razvoja i predvidjeti stanje poslovanja zalagaonice u budućnosti. Radite s različitim kamatnim stopama i metodama obračuna, vodite evidenciju različitih valutnih režima, definirajte algoritme obračuna i obavljajte operacije na više jezika i valuta. Vašim menadžerima naloga će biti dozvoljeno da formiraju pojedinačne ponude zajmoprimcima i obračunavaju popuste. Osim toga, mogu nadopuniti bazu kontakata kupaca i informirati ih na najpovoljniji način: slati pisma e-poštom, slati SMS obavijesti, koristiti funkciju glasovnog biranja ili Viber uslugu.

Radeći u softveru USU, možete jednostavno strukturirati potraživanja i locirati izdate, aktivne i dospjele kredite, budući da svaki ugovor u bazi ima svoj specifičan status i boju. Prije izdavanja pozajmljenih sredstava, korisnici izračunavaju kamatnu stopu koja će biti najefikasnija za ostvarivanje što većeg prihoda. Analitička funkcionalnost programa je dizajnirana da olakša kompletno finansijsko i upravljačko računovodstvo zalagaonice. Funkcije odjeljka 'Izvještaji' omogućavaju vam da procijenite prihode, troškove, profit i profitabilnost aktivnosti, analizirate njihovu dinamiku i strukturne promjene i tražite načine za optimizaciju i poboljšanje upravljanja. Izveštaji generisani u kompjuterizovanom sistemu su jasni, što pojednostavljuje proces analize i čini ga efikasnijim. Računovodstvo rezultata u zalagaonici koju smo razvili omogućava povećanje efikasnosti finansijskog upravljanja bez privlačenja dodatnih ulaganja.

Specijalizovani modul programa obračuna prihoda pruža mogućnost vođenja evidencije o prodaji kolaterala koji nisu otkupljeni od strane korisnika kredita. Kako biste mogli procijeniti isplativost prodaje pod garancijom, softver će izračunati zbir svih pretprodajnih troškova koji moraju biti uključeni u prodajnu cijenu, kao i iznos dobiti. Zbog protoka elektronskih dokumenata, korisnici mogu generirati obavještenja o prometu i promjenama kursa, koja će biti evidentirana na memorandumu. Ostvarite dodatni prihod od kursnih razlika, jer USU softver automatski ažurira informacije o fluktuacijama kursa. Radom sa garancijama moguće je naznačiti objekat nekretnine i gde se nalazi, izračunati procenjenu vrednost i priložiti fotografije i dokumente koji to prate u programu.

Način obračuna kamate može se vršiti i mjesečno i dnevno. Također, izračunajte broj kazni i naznačite dodatak iznosa. Ako zajmoprimac namerava da obnovi ugovor, softver će automatski generisati dodatni ugovor uz ugovor, menjajući uslove transakcije i zahtev za prijem gotovine. Rad blagajnika je automatizovan. Po sklapanju ugovora, blagajnici dobijaju obavijest u programu o iznosu koji treba isporučiti kupcu.

Uprava kompanije će imati pristup kadrovskoj reviziji i praćenju izvršenja predviđenih zadataka. Da bi se procenio učinak menadžera i odredila vrednost plate po komadu, može se napraviti izveštaj o prihodima koje je zalagaonica primila i izvršiti potrebne kalkulacije. Korisnici USU softvera mogu pisati računovodstvene i druge dokumente, uključujući ugovore o prijenosu kredita i garancija, gotovinske vaučere, akte i jamstvene zapise. Sredstva će se preračunavati s obzirom na trenutni kurs u slučaju produženja kreditne operacije ili otkupa garancije. Sistem elektronskog upravljanja dokumentima zalagaonice oslobađa značajan resurs radnog vremena koji treba iskoristiti za rješavanje važnijih pitanja. Automatizacija obračuna i poslovanja garantuje potpunu ispravnost računovodstvenih, dokumentacionih i upravljačkih izvještaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja, možete zatražiti tehničku podršku od naših stručnjaka, koja će vam biti pružena na daljinu.