Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za skladište gotove robe

Program za skladište gotove robe • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Program za skladište gotove robe
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Program skladišta gotove robe kompanije USU Software je multifunkcionalni program sa odličnim nivoom performansi. Ovaj kompjuterski program može se instalirati na gotovo svaki hardver, čak i ako je prilično zastario u moralnom smislu. Dovoljno je da imate instaliran i ispravan Windows operativni sistem, ostalo je stvar tehnologije. Savremeni program skladištenja gotovih proizvoda naše projektne organizacije omogućiće kompaniji da izračuna stvarnu efikasnost osoblja. Softverski program bilježi dolazne pozive i upoređuje ih sa brojem kupovina. Tako je moguće utvrditi stvarnu produktivnost menadžmenta korporacije.

Dizajn našeg programa je izgrađen na modularnom sistemu koji pruža nevjerovatne nivoe performansi. Koristite USU Software Skladište gotove robe i imat ćete pristup raznim komandama, grupisanim po tipu i stoga intuitivno dostupnim za korištenje. Korišćenjem adaptivnog programa za skladište gotove robe organizovano za dobrobit kompanije, ostvarite značajan uspeh. Program ima ugrađenu štopericu za snimanje akcija. Mjeri vrijeme potrebno stručnjacima da izvedu određene radnje. Ovo je vrlo zgodno, jer se statistike pohranjuju u memoriji računara i možete ih proučavati u bilo kojem trenutku, ovisno o dostupnosti odgovarajućeg nivoa pristupa. Skladište organizacije će biti praćeno na vrijeme ako krene naš sveobuhvatni program. Radnici će moći adaptivno mijenjati algoritme proračuna, što je vrlo udobno. Često je dovoljno samo prevući određeni red tabele na drugo mesto i algoritam ili formula će se dramatično promeniti. Ovo štedi vrijeme osoblja i omogućava vam da preraspodijelite napore u korist značajnijih aktivnosti.

Upravljajte svojim skladištem koristeći naš softverski program sve u jednom. Menadžerima kompanija dostupne su funkcije za provođenje analize kompletnosti akcija. Dakle, prilikom obračuna skladišta, stručnjak će moći dobiti pomoć od umjetne inteligencije koja će pomoći u prilagođavanju radnji koje se poduzimaju. Računarski program prati tačnost operacija i govori zaposleniku da je možda napravio grešku. Potrebna prilagođavanja će biti izvršena na vrijeme, budžet korporacije će ostati netaknut, a imidž neće patiti. Osim toga, kroz naš program upravljanja skladištem, možete ispuniti zahtjeve za kupovinu dodatnog skupa resursa. Softver će vam pomoći da ispravno popunite aplikaciju i izbjegnete netočnosti. Ovo je veoma važno jer su finansijski resursi korporacije u pitanju.

Gotovi proizvodi čine dio skladišta za prodaju. Drugim riječima, to je rezultat proizvodnog ciklusa. Gotova roba u računovodstvu može se vrednovati prema jednoj od sledećih opcija. Na stvarne troškove proizvodnje robe, koji su, odnosno, jednaki zbiru svih troškova njene proizvodnje. Ova metoda vrednovanja se koristi relativno retko, uglavnom u pojedinačnim proizvodnim kompanijama koje proizvode veliki komad unikatne opreme i vozila. Po planiranoj ili predviđenoj proizvodnoj vrijednosti. Istovremeno se utvrđuju i posebno razmatraju odstupanja stvarne vrijednosti proizvodnje za izvještajni mjesec u odnosu na planirane troškove. Po knjigovodstvenim cijenama, kada se uzme u obzir razlika između stvarne vrijednosti i knjigovodstvene cijene. Donedavno je ova opcija za ocjenjivanje gotovih proizvoda bila najčešća. Njegova prednost se očituje u mogućnosti poređenja ocjene proizvoda u tekućem računovodstvu i izvještaju, što je važno za kontrolu ispravnog obračuna obima proizvedene robe. Po prodajnim cijenama i tarifama, bez poreza na dodatu vrijednost. Ova vrsta procjene sada postaje sve raširenija. Koristi se za obračun izvršenih narudžbi, proizvoda i radova, čija se cijena usklađivanja zasniva na unaprijed sastavljenoj procjeni vrijednosti dogovorenoj sa kupcem. Za kalkulacije se koriste unaprijed dogovorene pojedinačne cijene, ili se proizvodi isporučuju po stabilnim tržišnim cijenama.

Gotovi proizvodi čine dio obrtnog kapitala i stoga se moraju voditi u bilansu stanja po stvarnoj cijeni proizvodnje, jednakoj zbiru svih troškova robe u skladištu. Riječ je o troškovima materijala, amortizaciji proizvodne opreme, plaćama proizvodnih radnika, kao i dijelu općih proizvodnih i općih poslovnih troškova koji se pripisuju gotovim proizvodima. Stvarni troškovi proizvodnje mogu se izračunati samo na kraju izvještajnog perioda. Kretanje robe u preduzeću odvija se svakodnevno, stoga se za tekuće računovodstvo koristi uslovna procena proizvoda. Tekuće dnevno računovodstvo kretanja gotove robe vrši se po diskontnim cijenama. Skladišna organizacija razvija ciljnu jediničnu cijenu. Na kraju mjeseca planirani trošak se mora dovesti do stvarnog troška, računajući iznose i procentualna odstupanja po grupama gotovih proizvoda. Vrijednosti i procenti odstupanja izračunavaju se na osnovu bilansa proizvodnje na početku mjeseca i odgovarajućih prihoda za mjesec. Odstupanja ukazuju na uštede ili prekoračenja troškova i tako karakterišu performanse organizacije u proizvodnom procesu.