Softver
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Crm sistemi u logistici

Crm sistemi u logistici • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Crm sistemi u logistici
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Besplatno preuzimanje

Besplatno preuzimanje

Program možete besplatno preuzeti i raditi u demonstracijskom modu


Prilikom pokretanja programa možete odabrati jezik.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Logistički CRM sistemi USU Software-a obavljaju niz korisnih funkcija za obje strane, uključujući samu transportnu logistiku i klijente prijevoznika. CRM sistem omogućava planiranje rada sa svakim klijentom, sastavljanje adekvatnog plana sa listom aktivnosti, gde se uvažavaju opšte preferencije i trenutne potrebe klijenta. Transportna logistika podrazumeva kreiranje najprikladnije rute za kretanje robe koju naruče kupci, uz minimalno vreme i troškove. Prioritet između ova dva faktora, ako postoji, može naznačiti kupac.

Računovodstvo transportne logistike kroz CRM sistem je najbolji format za obračun interakcije sa kupcima, jer rješava najrazličitije probleme organizacije tekućeg rada, uključujući i proces planiranja. Na primjer, zahvaljujući CRM sistemu, moguće je sačuvati cjelokupnu historiju odnosa sa kupcima i pružaocima transportnih usluga, koji su također zastupljeni u CRM-u. Svaki klijentov 'dosije' sadrži naznaku datuma i vremena izvršenih operacija sa subjektom resursa, što omogućava prikupljanje cjelokupnog obima prijedloga i poslova obavljenih u odnosu na klijenta u datom periodu, i objektivno proceniti rad menadžera – koliko je bio brz i efikasan.

Pored toga, na kraju perioda, na osnovu ovih informacija, logistički CRM sistem će generisati izveštaj u kojem se razmatraju aktivnosti menadžera i fokusiraju se na njihove akcije za privlačenje novih kupaca, obradu njihovih zahteva, broj podsetnika poslatih korisnicima o neispunjeni zahtjev, izvršene narudžbe i primljene odbijenice. Isti izvještaj će automatski generirati CRM sistem u transportnoj logistici svakog kupca, što će nam omogućiti da analiziramo njihovu aktivnost i mogućnost naručivanja, a ne samo slanje narudžbi radi obračuna njihove cijene. Tako je, prema izvještajima, moguće brzo procijeniti učinak osoblja, čije su odgovornosti pravovremeno ažuriranje sistemskih informacija nakon svake radnje preduzete u odnosu na kupce.

Da bi održao ovu tačnost, CRM automatski određuje obim radnji koje svaki zaposlenik obavlja na kraju datog perioda. USU Software samostalno izračunava plate u komadu, uzimajući u obzir druge parametre kao što su uslovi ugovora o radu i stope. Međutim, odlučujući faktor je količina posla registrovana u logističkom CRM sistemu. Ako je neki posao obavljen, ali CRM nije prihvaćen za računovodstvo, nagrada se neće naplatiti. Ovakav kvalitet CRM-a motiviše osoblje da radi na automatizovanom računovodstvenom sistemu, od čega samo ide u prilog transportno logističkoj kompaniji, jer dobija detaljan izveštaj o stanju tekućih procesa u trenutku podnošenja zahteva.

Pored toga, CRM sistem u logistici zahteva ugovore sa ugovornim stranama kojima ističe rok važenja, tako da se mogu automatski formirati ili produžavati, jer program automatizacije samostalno generiše svu dokumentaciju o logistici, uključujući tok finansijske dokumentacije, naloge za transport robe, izvještaji o njihovoj isporuci i drugo. Preduzeće u najkraćem roku dobija svu aktuelnu dokumentaciju u računovodstvene svrhe.

Logistički CRM sistem može biti aktivno uključen u promociju usluga kompanije. U organiziranju informativnih i reklamnih mailova drugim stranama u relevantnim prilikama. U cilju blagovremenog obavještavanja o ruti i isporuci robe, reklamni tekstovi se mogu slati e-mailom, SMS-om, Viberom ili čak glasovnim porukama, kada CRM samostalno bira broj pretplatnika i čita navedeni oglas. Istovremeno, program uzima u obzir samo one pretplatnike koji su dali saglasnost za primanje ove vrste informacija. Oznaka o tome je prisutna u CRM sistemu na svakom kupcu. Lista pretplatnika se kreira automatski, uzimajući u obzir parametre koje je odredio menadžer prilikom odabira ciljne publike koja će primiti ovu poruku. U CRM sistemu za transportnu logistiku formira se skup tekstova različitog sadržaja sa ciljem pružanja informacija u više navrata i pojednostavljenja procesa formiranja mailing liste.

Na kraju perioda obuhvaćenog izvještajem, CRM sistem priprema marketinški izvještaj o kvaliteti povratnih informacija sa suradnicima nakon korištenja reklamnih alata, gdje ocjenjuje njihovu efektivnost, s obzirom na dobit od svakog alata – razliku između troškova. i recepte za novine koje je pružio ovaj izvor informacija i koje je druga strana zabilježila prilikom registracije.

Formiranje bilo kojeg dokumenta je automatsko, uz korištenje specifičnih informacija i odabirom forme koja odgovara namjeni iz skupa modela.

Korisnici imaju lične login i lozinke za ulazak u program, koji dijele prava pristupa servisnim informacijama u okviru nadležnosti i ovlaštenja. Svaki od njih ima svoj informacioni prostor, zasebne elektronske formulare koji su nedostupni kolegama, ali su otvoreni za kontrolu. Menadžment verifikuje izvršene radove prema planu i dodaje nove količine, kontrolišući vreme i kvalitet izvršenja prema obrascima izveštaja menadžera.

Program sadrži cjenovnike preduzeća za pružanje usluga. Svaki kupac može imati svoj cjenovnik, u skladu sa uslovima ugovora zaključenog između strana. Prilikom obračuna cijene narudžbe, program za automatizaciju razlikuje cjenovnike prema onom koji je priložen 'dosijeu' kupca, ako ne postoji 'glavni' brend.

Na kraju perioda automatski se generišu izveštaji sa analizom delatnosti kompanije i procenom faktora koji utiču na to, čime se poboljšava kvalitet upravljanja celokupnim preduzećem.

Izvještaj o evaluaciji osoblja omogućava vam da identifikujete najefikasnije i neproduktivnije zaposlenike, uporedite njihov rad prema različitim pokazateljima i pratite aktivnosti u različitim periodima.

Izvještaj o rutama odlaska vam omogućava da identifikujete najpopularnije i najprofitabilnije pravce, da odredite koja je vrsta prijevoza najčešće uključena u transport.

Izvještaj o prijevoznicima omogućava vam da odredite rangiranje najpouzdanijih i najprikladnijih, u smislu interakcije, iznosa profita i kvalitete rada.

Finansijski izvještaj vam omogućava da razjasnite robu s najvećim troškovima u datom periodu, stavke koje se mogu isključiti i one s najvećim prihodima.

Program Vas redovno obavještava o trenutnom stanju gotovine na svakoj blagajni i bankovnom računu, izvještava o ukupnom prometu sredstava na svakoj tački, sortira sve uplate. Integracija sa različitim terminalima za plaćanje omogućava pojednostavljenje prijema uplate od korisnika, koji može biti pravno lice sa ugovorom ili fizičko lice bez ugovora.

Ugrađeni planer zadataka vam omogućava da automatski pokrenete više različitih poslova prema postavljenom rasporedu, uključujući sigurnosne kopije servisnih informacija.