CRM za transportnu kompaniju
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. CRM za transportnu kompaniju

CRM za transportnu kompaniju • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

CRM za prevoznika, predstavljen u softveru Univerzalnog računovodstvenog sistema, je najefikasniji alat za rad sa kupcima – hvatanje i zadržavanje usluga koje pruža prevoznik, kao i evidentiranje svih operacija koje prevoznik obavlja u odnosu na određenog korisnika, - drugi kontakt, nit za diskusiju, dostavljanje ponude cijene, slanje reklamnih poruka, dostava narudžbi, itd. CRM sistem za transportnu kompaniju je takođe pouzdano mesto za skladištenje svih dokumenata koji su generisani ili primljeni od kupca u procesu interakcije. Nije ni čudo što se CRM sistem smatra najpogodnijim formatom za rad s klijentima, jer ima nekoliko funkcija koje optimiziraju svakodnevne aktivnosti menadžera, minimizirajući radno vrijeme za traženje novih klijenata i slanje prijedloga za bodove.

Na primjer, CRM sistem za transportnu kompaniju redovno prati kupce kako bi identifikovao ljude i/ili kompanije koje moraju pripremiti novu ponudu cijena da ih podsjeti na svoje usluge, pruži obećane informacije i pošalje reklamne poruke. Da, da, CRM za transportno preduzeće učestvuje u organizaciji informativno-reklamnih mejlova, za koje su tekstualni šabloni posebno ugrađeni u CRM sistem, a izbor odgovarajućeg teksta povodom žalbe je dovoljno širok o, dok se poruke šalju u različitim formatima - slanje može biti masovno, individualno i određenim grupama kupaca. Kriterijume otpreme utvrđuje i definiše menadžer čiji je zadatak u transportnoj kompaniji povećanje prodaje privlačenjem novih kupaca i promocijom usluga.

Za slanje poruka, CRM sistem operatera koristi elektronsku komunikaciju, predstavljenu u automatizovanom sistemu u vidu sms-a i e-maila, lista pretplatnika se priprema automatski, a ne uključuje korisnike koji su odbili da primaju reklamne poruke, što je takođe zabeleženo u CRM sistemu - u ličnom dosijeu svakog klijenta. Svi učesnici u CRM sistemu prevoznika podeljeni su u kategorije, klasifikaciju vrši sam prevoznik, formira se katalog i prilaže CRM-u, podela se zasniva na znakovima i kvalitetima identifikovanim u procesu interakcije i potrebama svaki. Klasifikacija u CRM-u omogućava formiranje ciljnih grupa, tako da se ista ponuda može poslati na više kupaca odjednom, što naravno štedi radno vrijeme menadžera, povećava broj kontakata, a samim tim i obim informacija.

Svi poslani tekstovi ostaju u CRM sistemu kao fajl tako da možete brzo vratiti niti iz prethodnih podnesaka i eliminisati ponavljanje. Na kraju izvještajnog perioda, automatizirani sistem će dostaviti prijevozniku informacije o količini i kvalitetu zahtjeva kupaca nakon svake pošiljke, generirajući poseban izvještaj, koji će naznačiti broj pošiljki, broj pretplatnika u svakoj i broj poziva, povrata, novih narudžbi i dobiti koju je kompanija primila od njih. Osim toga, CRM sistem za prevoznika izrađuje dnevni plan rada za menadžere, uzimajući u obzir rezultate praćenja i prati izvršenje plana kroz stalne podsjetnike u slučaju da rezultati pregovora nisu uzeti u obzir u CRM. Kompanija takođe dobija izveštaj o menadžerima i njihovoj efikasnosti na osnovu CRM podataka, gde za svakog postoji plan rada za period i izveštaj o izvršenim poslovima, uzimajući u obzir razliku između ovih obima, prevoznik može proceniti produktivnost vašeg osoblja.

Dužnost rukovodioca transportnog preduzeća je da obavlja proizvodne poslove u okviru svoje nadležnosti i da obavljene poslove, ostale poslove evidentira u elektronskom dnevniku rada, koji se formira za svakog pojedinačno i preuzima odgovornost osoblja za informacije o kompanija i njeni radni procesi objavljeni u njoj. Zahvaljujući CRM-u za nosioca, menadžment kompanije redovno dobija informacije ne samo o svojim zaposlenima, već i o kupcima, budući da se njihova aktivnost evidentira u CRM-u, na osnovu ovih podataka moguće je utvrditi ko donosi najveći finansijski prihod i /ili profita. Takvi korisnici mogu imati individualizovanu uslugu – sopstveni cjenovnik priložen ličnom fajlu u CRM-u, dok automatizirani sistem automatski obračunava trošak naloga koje kompanija izvršava, prema njoj i bez zabune u cjenovniku, kao iu svim drugi obračuni, uključujući obračunavanje plaća po komadu za zaposlene u kompaniji koja koriste program, pod uslovom da se njihova aktivnost u kompaniji u potpunosti odražava na vrijeme i količinu rada i rezultate. Sve što zaposleni u kompaniji rade a da to nisu fiksirali u programu ne podliježe povećanju, a samim tim i naknadi. Stoga ih menadžment kompanije obavezuje na aktivan rad u informacionoj mreži.

Program prijevoznika uzima u obzir važne pokazatelje kao što su: troškovi parkiranja, indikatori goriva i drugi.

Automatizacija transportnog preduzeća nije samo alat za vođenje registracije vozila i vozača, već i brojni izvještaji korisni za administraciju i zaposlenike kompanije.

Računovodstvo kod prevoznika prikuplja ažurne informacije o ostacima goriva i maziva, rezervnim delovima za transport i drugim važnim tačkama.

Obračun transportnih dokumenata putem aplikacije za upravljanje transportnom kompanijom obavlja se za nekoliko sekundi, smanjujući vrijeme zaposlenih na jednostavne dnevne zadatke.

Program transportnih dokumenata generiše vodiče i drugu dokumentaciju neophodnu za rad kompanije.

Transportna i logistička preduzeća, kako bi unapredili svoje poslovanje, mogu da počnu da primenjuju računovodstvo u organizaciji transporta putem automatizovanog računarskog programa.

Računovodstvo vozila i vozača generiše ličnu kartu za vozača ili bilo kog drugog zaposlenog, sa mogućnošću prilaganja dokumenata, fotografija za praktičnost računovodstva i kadrovske službe.

Računovodstvo operatera povećava produktivnost osoblja omogućavajući vam da identifikujete najproduktivnije osoblje i stimulišete te zaposlene.

Program prevoznika vrši formiranje transportnih zahteva, planira rute i takođe izračunava troškove, uzimajući u obzir nekoliko faktora.

Program transportne kompanije, zajedno sa procesima vezanim za transport robe i kalkulaciju ruta, organizuje visokokvalitetno skladišno knjigovodstvo koristeći modernu skladišnu opremu.

Osim CRM-a, program sadrži i druge baze podataka, sve sa istom strukturom prezentacije informacija, što pojednostavljuje rad korisnika i štedi vrijeme.

Struktura prezentacije informacija je sljedeća: na vrhu ekrana nalazi se opća lista pozicija, na dnu se nalazi niz kartica sa detaljima odabrane pozicije.

Od najznačajnijih baza podataka prikazane su nomenklaturne serije, baza vozila, baza podataka vozača, baza računa i baza narudžbi, svaka sa svojom klasifikacijom.

Baza transporta sadrži potpune informacije o svakom vozilu koje se nalazi na bilansu preduzeća - posebno za traktor i prikolicu za računovodstvenu upotrebu.

Lični dosije svakog transporta sadrži njegov opis - marku i model, vrstu goriva i standardnu potrošnju, brzinu, nosivost, godinu proizvodnje, kilometražu, popravke.

Pored opisa tehničkog stanja, ova baza podataka sadrži spisak dokumenata vezanih za registraciju vozila, bez kojih je nemoguće obavljati zadatke.

Automatizovani sistem samostalno prati validnost svakog dokumenta i pravovremeno obaveštava nadležnog lica o potrebi zamene, preregistracije.

Ista kontrola važenja vozačke dozvole organizovana je i u bazi podataka vozača, ovdje se objavljuju i podaci o kvalifikacijama, radnom iskustvu i obavljenim poslovima.

Transportna baza podataka sadrži spisak putovanja koje je svaka transportna jedinica ostvarila u periodu rada u kompaniji, pri čemu su stvarni troškovi naznačeni tokom izvođenja rute.

Asortiman nomenklature obuhvata kompletan asortiman proizvoda, uključujući gorivo, koje preduzeće koristi u obavljanju transportne delatnosti i za druge potrebe.

Unutar nomenklaturnog asortimana, sve robne stavke su podijeljene u kategorije radi lakšeg pretraživanja po nazivima, prema katalogu sa općeprihvaćenom klasifikacijom ugrađenom u sistem.

Svi robni artikli imaju svoje karakteristike po kojima se mogu brzo prepoznati pri odabiru između stotina sličnih i sličnih proizvoda.

Svako kretanje robe se bilježi pomoću dostavnica, čije se sastavljanje vrši automatski - zaposlenik navodi naziv, količinu, osnovu.

Skladišno računovodstvo, koje posluje u ovom trenutku, automatski odbija prenetu robu sa stanja prema fakturi i obavještava Vas o tekućim salovima, finalizaciji proizvoda.

Za svaku vrstu obavljenog posla, kompanija prima periodične izvještaje sa analizom svojih rezultata, što pomaže da se identifikuju faktori koji negativno utiču na profitnu maržu.