Program upravljanja transportom
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program upravljanja transportom

Program upravljanja transportom • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Program za upravljanje transportom je jedna od konfiguracija softvera Univerzalnog računovodstvenog sistema koji je pripremljen za automatizaciju rada transportne kompanije bilo koje veličine. Program upravljanja transportnim poslovanjem preuzima upravljanje svim vašim internim aktivnostima, uključujući planiranje, organiziranje i održavanje računovodstva, kontrole, analize i izvještavanja u automatskom načinu rada, čime se odmah poboljšava kvalitet ovih funkcija upravljanja poslovanjem - bilo koje, samo bez transporta.

Program za obavljanje transportnog menadžmenta instalira se na računare preduzeća na daljinu - putem internet veze od strane njegovog promotera, koji nudi i mali kurs obuke za zaposlene koji bi trebalo da postanu korisnici ovog programa. Iako se mora reći da je program za upravljanje transportom dostupan svima u isto vrijeme - odlikuje ga jednostavno sučelje i laka navigacija, tako da ga korisnici brzo savladaju, čak i ako nikada nisu imali iskustva u radu u kompjuteru.

Ovakav kvalitet programa upravljanja transportom omogućava vam da pozovete radnike kao što su vozači, tehničari, majstori sopstvenog vozila, koordinatori i drugi zaposleni u proizvodnim jedinicama da rade na elektronskim novinama, budući da se glavne informacije o statusu vozila nalaze u vaše ruke.tekući radni proces je koncentrisan. , a što brže uđete u ovaj program, to će sam program ispravnije odražavati stvarnu sliku poslovanja u kompaniji, jer kada stignu novi podaci, automatski preračunava sve indikatore koji se odnose na njih, momentalno dajući druge vrijednosti.

Brzina bilo koje operacije programa upravljanja transportom je djeliće sekunde, tako da osoblje ne primjećuje proračune koje je napravio program, već samo promjenu konačnih pokazatelja. Zahvaljujući automatskom upravljanju proračunima, nosilac uvijek ima tačne i brze proračune pri obradi bilo koje količine podataka, što dovodi do višestruko bržeg ubrzanja ostalih procesa u programu i povećanja produktivnosti same kompanije, što je zasluga automatizacije.

Upravljanje transportom uključuje upravljanje samim transportom i osobljem koje ga opslužuje. U tu svrhu program održavanja upravljanja transportom uspostavio je odgovarajuće baze podataka - transport i vozače, koje sadrže potpune informacije o vozilima kompanije io vozačima zaduženim za njihovu vožnju. Ove informacije uključuju kompletnu istoriju odnosa - dostignuća, obavljeni posao, rute, letovi, itd. vozačka dozvola. Program upravljanja transportom vas obavještava unaprijed, kako bi se zamjena izvršila na vrijeme i bez štete po kompaniju.

Istorija transportnih odnosa obuhvata, između ostalog, istoriju njegovih popravki i tehničkih pregleda i savršenih ruta. Podaci o samom transportu, uključujući kilometražu, nosivost i marku, nalaze se u vašem dosijeu. Za svakog vozača uspostavljen je sličan dosije, uključujući njegove lične podatke i kvalifikacije, profesionalno iskustvo i spisak poslova koje je obavljao u kompaniji – putovanja podeljena po periodima izvršenja. Program upravljanja transportom izrađuje sopstveni plan proizvodnje na osnovu podataka sadržanih u programu i, uzimajući u obzir radnu snagu, sastav voznog parka kompanije. Na istom grafikonu označeni su periodi kada će prevoz biti u auto servisu - oni su istaknuti crvenom bojom kako bi skrenuli pažnju logističara koji planiraju ostaviti vozila na putu.

Polasci prevoza na put su označeni mesecima i datumima, prema važećim ugovorima. Raspored proizvodnje u programu za vođenje transporta je interaktivan - ako kliknete na označeni period, odmah možete saznati koji će se posao na određenoj mašini i u kom vremenskom periodu tačno raditi i da li je automobil na putovanje , zatim u kojoj se dionici rute nalazi i da li je utovaren ili prazan, da li je aktiviran ili ne režim hlađenja, kada je zakazan utovar ili istovar. Kompanija ne troši puno vremena i truda na ovaj raspored, dobijajući zgodan alat za praćenje rada vozila i vozača. Promjene u rasporedu se također vrše automatski - korisnici označavaju obim posla koji su završili, program to odmah uzima u obzir i prikazuje promjene.

Pored ove vizuelne kontrole vozila, kompanija dobija i automatsku analizu svojih aktivnosti na kraju perioda sa ocjenom funkcionisanja voznog parka u cjelini i posebno za svako vozilo, uz ocjenu stanja vozila. efikasnosti kompanije u cjelini i posebno njenih strukturnih i kadrovskih odjela.

Računovodstvo kod prevoznika prikuplja ažurne informacije o ostacima goriva i maziva, rezervnim delovima za transport i drugim važnim tačkama.

Računovodstvo operatera povećava produktivnost osoblja omogućavajući vam da identifikujete najproduktivnije osoblje i stimulišete te zaposlene.

Automatizacija transportnog preduzeća nije samo alat za vođenje registracije vozila i vozača, već i brojni izvještaji korisni za administraciju i zaposlenike kompanije.

Računovodstvo vozila i vozača generiše ličnu kartu za vozača ili bilo kog drugog zaposlenog, sa mogućnošću prilaganja dokumenata, fotografija za praktičnost računovodstva i kadrovske službe.

Program prevoznika vrši formiranje transportnih zahteva, planira rute i takođe izračunava troškove, uzimajući u obzir nekoliko faktora.

Program transportne kompanije, zajedno sa procesima vezanim za transport robe i kalkulaciju ruta, organizuje visokokvalitetno skladišno knjigovodstvo koristeći modernu skladišnu opremu.

Program prijevoznika uzima u obzir važne pokazatelje kao što su: troškovi parkiranja, indikatori goriva i drugi.

Transportna i logistička preduzeća, kako bi unapredili svoje poslovanje, mogu da počnu da primenjuju računovodstvo u organizaciji transporta putem automatizovanog računarskog programa.

Program transportnih dokumenata generiše vodiče i drugu dokumentaciju neophodnu za rad kompanije.

Obračun transportnih dokumenata putem aplikacije za upravljanje transportnom kompanijom obavlja se za nekoliko sekundi, smanjujući vrijeme zaposlenih na jednostavne dnevne zadatke.

Program obuhvata nomenklaturu, koja predstavlja sve robne artikle kojima preduzeće posluje u okviru svoje delatnosti, uključujući i rezervne delove za popravke.

Dokumentaciono evidentiranje kretanja zaliha vrši se putem faktura svih vrsta, koje se sastavljaju automatski prema navedenim kriterijumima - nazivu i količini.

Sve robne jedinice imaju svoj nomenklaturni broj i trgovinske parametre, uključujući bar kod, artikal, za brzu identifikaciju velikog broja sličnih proizvoda.

Program vrši knjigovodstvo skladišta u trenutnom trenutku, što znači automatski otpis stanja, redovno obavještavanje o tekućim salovima, poruku o završetku.

Nakon što je roba gotova, program automatski kreira aplikaciju za dobavljača, gdje odmah ukazuje šta je tačno iu kojoj količini potrebno, uzimajući u obzir statističku prosječnu potrošnju.

Ova funkcija koristi rezultate statističkog računovodstva koje sprovodi program na stalnoj osnovi za sve indikatore i omogućava kompaniji objektivno planiranje.

Pored narudžbi i faktura dobavljača, program automatski priprema dokumente za sve vrste aktivnosti, uključujući finansijske izvještaje, pakete za pratnju tereta.

Kako bi se omogućila brza komunikacija među odjelima, uveden je interni sistem obavještavanja koji radi u obliku iskačućih poruka u uglu ekrana.

Ovaj format komunikacije ubrzava sveukupne odluke o odobravanju omogućavajući zainteresovanim stranama da vide status spremnosti za sve rezolucije.

Osim toga, program ima jedinstvenu bazu podataka o ugovornim stranama - kupcima i dobavljačima, koji su podijeljeni u kategorije koje je odobrila organizacija i navedene u katalogu.

Baza podataka o ugovornim stranama pohranjuje istoriju kontakata zajedno s temom rasprave po datumu, uključujući tekstove prijedloga i mailova koji su im poslani, kako bi se izbjegla ponavljanja.

Pored fajla, u bazi podataka je pripremljen plan rada za period sa svakim klijentom, prati se klijenti po datumima u cilju identifikovanja obaveznih kontakata, postoji kontrola izvršenja.

Za aktiviranje kupaca koriste se elektroničkom komunikacijom za organiziranje mailova u e-mail i sms formatu i iz bilo kojeg razloga - za masovne, lične i ciljne grupe.

Za implementaciju takvog zadatka, tekstualni predlošci su ugrađeni u program i podržana je funkcija pravopisa, slanje se šalje klijentima koji su pristali da primaju informacije.

Program uspostavlja svoju kontrolu nad preferencijama kupaca, nastojeći da obavlja operacije u skladu sa njima, povećavajući kvalitet usluge i lojalnost kupaca.