Program za vozila
 1. Home Automatizacija poslovanja
 2.  › 
 3. Programi za automatizaciju poslovanja
 4.  › 
 5. Program za vozila

Program za vozila • Autorska prava štite jedinstvene metode automatizacije poslovanja koje se koriste u našim programima.
  Copyright

  Copyright
 • Mi smo verifikovani izdavač softvera. Ovo se prikazuje u operativnom sistemu kada pokrećemo naše programe i demo verzije.
  Provjereni izdavač

  Provjereni izdavač
 • Radimo sa organizacijama širom svijeta od malih do velikih. Naša kompanija je uvrštena u međunarodni registar kompanija i ima elektronski znak poverenja.
  Znak povjerenja

  Znak povjerenja
 
Uporedite konfiguracije

Uporedite konfiguracije programa

Na posebnoj stranici možete uporediti karakteristike softvera u različitim konfiguracijama.

Cijena

Cijena softvera

Plaćate samo jednom. Nema mesečnih uplata!


Automatizacija naše organizacije je potpuna investicija za vaše poslovanje!

Iznajmljivanje servera u oblaku

Po potrebi naručite najam virtuelnog servera

Pogledajte neke od razloga zašto bi vam možda trebao cloud server.

Kupite program

Kupite program

Da biste kupili program, možete nam napisati pismo ili poruku putem messengera

Razvoj softvera

Ako želite još jedan program, možete birati između ogromnog broja gotovih projekata. Takođe postoji mogućnost kreiranja softvera po narudžbi.

Odaberite drugi program

Program vozila je jedna od postavki softvera Univerzalnog računovodstvenog sistema za transportna preduzeća koja posjeduju vozila i obavljaju transportne djelatnosti. U ovom slučaju, vozila čine proizvodni kapacitet kompanije, pa su njihovo računovodstvo i kontrola tehničkog stanja primarni zadaci programa – da se osigura njihov nesmetan rad u okviru proizvodnog zadatka.

Program obračuna vozila omogućava regulisanje svih aktivnosti preduzeća, uključujući procese, objekte, subjekte, - razbijanje na različite radne operacije, određivanje vremena izvršenja, u skladu sa zvanično utvrđenim normativima, i aneksima u okviru delokruga rada. vrši osoblje, uzimajući u obzir materijale i njihovu cijenu ako se koriste u operaciji. Dakle, sav rad vozila i zaposlenih u kompaniji ima preciznu definiciju u smislu vremena, zadatka, troškova, što omogućava organizovanje automatskog obračuna i kontrole nad procesom proizvodnje u celini i svakom njegovom stadijumom posebno. A za svaki zastoj ili nepoštovanje uvijek je neko odgovoran, što odmah povećava produktivnost i radnu disciplinu.

Softver za knjigovodstvo vozila je instaliran na digitalnim uređajima, uslov za njih je prisustvo Windows operativnog sistema. Instalaciju provode daljinski stručnjaci USU putem internetske veze, tako da teritorijalna komponenta nije bitna pri odabiru dobavljača softvera, što povećava broj ponuda. Međutim, dovoljno je nabrojati prednosti ovog programa knjigovodstva vozila u odnosu na alternative u istom cjenovnom rangu, sumnje o tome koji je bolji će odmah nestati.

Na primjer, softver za knjigovodstvo vozila je jedini softver koji nudi analizu aktivnosti vozila koja se obavljaju u svakom obračunskom periodu, dok ostali proizvodi slične cijene nemaju ovu funkciju. Redovna analiza vam omogućava da izvršite pravovremena prilagođavanja tokom procesa proizvodnje, identifikujući faktore koji imaju pozitivan i negativan uticaj na profitabilnost i profitabilnost preduzeća, rastavljajući svaku kutiju za sve komponente i ukazujući na stepen učešća svakog parametra u ukupnom rezultatu. Ovaj pregled softvera za računovodstvo vozila pokazuje koliko osoblje može biti efikasno i šta ga sprečava, da li su svi troškovi razumni, a ako nisu, koji se mogu eliminisati ili barem smanjiti.

U cilju evidentiranja i analize aktivnosti vozila, programom je formiran plan proizvodnje, u kojem se planiraju transportni radovi za određene jedinice vozila, od kojih svaka ima period održavanja, tokom kojeg automobil neće biti uključen u transport. Ovi periodi rada i popravke razlikuju se po boji - u prvom slučaju je plava, u drugom je crvena što ukazuje na stepen važnosti ove informacije. Njima se dodaje prozor sa detaljnim informacijama o tome šta je planirano u smislu vremena i količine radova za određeno vozilo, kako će se ti radovi rasporediti, - prozor se pojavljuje kada kliknete na odabrani period, dok se podaci u njemu promjene automatskim knjigovodstvenim programom vozila - na osnovu informacija koje daju operativne službe, šta je i kada urađeno, koliko i tačno šta još treba uraditi.

Ova efikasna metoda kontrole omogućava daljinsko praćenje rada preduzeća, za koje je potrebna samo internet konekcija, i vođenje evidencije o svim operacijama koje se evidentiraju u programu, jer će se na osnovu takve analize dati gore navedena analiza aktivnosti. računovodstvo.. Treba napomenuti da program vozila vodi kontinuiranu statističku evidenciju, tako da kompanija ima mogućnost da planira svoju aktivnost na osnovu prikupljene statistike za sve vrste poslovanja i da predvidi očekivane rezultate.

Svi proračuni u programu za vozila se izvode automatski - na osnovu troškova operacija prikazanih za kalkulaciju, a koji se utvrđuju korištenjem industrijske regulatorne osnove ugrađene u program i koja sadrži cijeli niz pravila i zahtjeva za transportne aktivnosti i postavke za obračun izvršen tokom prve radne sesije programa. Treba napomenuti da je učešće osoblja u svim računovodstvenim i računskim poslovima isključeno, obračuni su organizovani prema zvaničnim metodama, koje su predstavljene u dokumentima normativne baze, koji se, osim toga, redovno ažuriraju, a sve zajedno osigurava tačnost i ažurne kalkulacije.

Istovremeno, program za vozila vodi računa o odabiru vrijednosti ​za proračune, nikada ništa ne zbunjuje i ne zaboravlja da zajedno jamče jedini ispravan rezultat. Ista kategorija zadataka koje obavlja program uključuje i formiranje tekuće dokumentacije preduzeća, koja se priprema na datum unapred, ispunjava sve uslove i svrhu.

Program transportnih dokumenata generiše vodiče i drugu dokumentaciju neophodnu za rad kompanije.

Program prevoznika vrši formiranje transportnih zahteva, planira rute i takođe izračunava troškove, uzimajući u obzir nekoliko faktora.

Program transportne kompanije, zajedno sa procesima vezanim za transport robe i kalkulaciju ruta, organizuje visokokvalitetno skladišno knjigovodstvo koristeći modernu skladišnu opremu.

Računovodstvo kod prevoznika prikuplja ažurne informacije o ostacima goriva i maziva, rezervnim delovima za transport i drugim važnim tačkama.

Automatizacija transportnog preduzeća nije samo alat za vođenje registracije vozila i vozača, već i brojni izvještaji korisni za administraciju i zaposlenike kompanije.

Transportna i logistička preduzeća, kako bi unapredili svoje poslovanje, mogu da počnu da primenjuju računovodstvo u organizaciji transporta putem automatizovanog računarskog programa.

Obračun transportnih dokumenata putem aplikacije za upravljanje transportnom kompanijom obavlja se za nekoliko sekundi, smanjujući vrijeme zaposlenih na jednostavne dnevne zadatke.

Računovodstvo vozila i vozača generiše ličnu kartu za vozača ili bilo kog drugog zaposlenog, sa mogućnošću prilaganja dokumenata, fotografija za praktičnost računovodstva i kadrovske službe.

Računovodstvo operatera povećava produktivnost osoblja omogućavajući vam da identifikujete najproduktivnije osoblje i stimulišete te zaposlene.

Program prijevoznika uzima u obzir važne pokazatelje kao što su: troškovi parkiranja, indikatori goriva i drugi.

Program organizuje elektronsko upravljanje dokumentima, registruje dokumente koje generiše, sortira ih u fajl, beležeći gde se nalazi kopija i/ili original i ispravlja vraćanje.

Prikazane baze podataka imaju istu strukturu prezentacije informacija i upravljaju se istim alatima, što povećava brzinu korisnika.

Obrasci za unos podataka imaju istu strukturu, omogućavajući korisnicima da dodaju podatke uz najniže troškove vremena, što značajno štedi vaše radno vrijeme:

Ugrađeni planer zadataka pokreće automatske operacije striktno prema odobrenom rasporedu, uključujući redovne sigurnosne kopije na svojoj listi.

Dokumentarna evidencija kretanja zaliha vrši se putem automatski sastavljenih faktura - potrebno je navesti robu i količinu.

Formiranje računa prati dodeljivanje broja i tekućeg datuma njemu, svaki dokument se pohranjuje u bazi podataka koja vremenom raste, ima svoj status i boju.

Registraciju transportnih naloga prati formiranje baze narudžbi, gdje se narudžbama dodjeljuju statusi, boja statusa, tako da možete vizualno pratiti dostupnost.

Promjena statusa je praćena promjenom boje, status se također mijenja automatski - na osnovu podataka koje su koordinatori i vozači dali u svojim dokumentima.

Skladišno knjigovodstvo se vrši u trenutnom trenutku, stanje se automatski otpisuje u trenutku registracije računa za prijenos robe za rad.

Program vrši sve kalkulacije, a posebno obračunava trošak leta, koji uključuje potrošnju goriva, prema kilometraži, dnevnicu, parking, ulaznice itd.

Da bi se ubrzalo interno odobrenje, predstavljen je elektronski format interakcije - formira se zajednički dokument za učesnike sa indikacijom u boji spremnosti rješenja.

Efikasnost interne komunikacije podržana je iskačućim prozorima na ekranu, obaveštavajući zainteresovane strane, klikom na njih može se preći direktno na temu diskusije.

Efikasnost eksterne komunikacije podržana je elektronskom komunikacijom u obliku e-maila i SMS-a, koja se koristi kako za obavještavanje korisnika o teretu tako i za pošiljke.

Formiranje nomenklature vrši se razvrstavanjem robe u kategorije, koje su prikazane u priloženom katalogu, sa naznačenim komercijalnim parametrima za identifikaciju.

Formiranje jedinstvene baze podataka o ugovornim stranama vrši se razvrstavanjem učesnika u kategorije naznačene u priloženom katalogu, što omogućava sastav ciljnih grupa.